Telenor kan kanskje blokkere konkurrenter

Chess og Sense er blitt store på å GSM uten å eie egne nett. Men om de får gjøre det samme på UMTS er høyst uklart.

Chess og Sense er blitt store på å GSM uten å eie egne nett. Men om de får gjøre det samme på UMTS er høyst uklart.

Fra høsten av vil Telenor lansere tredje generasjons mobilnett (3G eller UMTS), som gir muligheter for multimedietjenester på mobiltelefonen. Det nye nettet har mye høyere kapasitet enn dagens GSM-nett.

Frem til i dag har mobiloperatørenes inntekter stort sett kommet fra taletelefoni. Med muligheter for å sende større datafiler i nettet, vil det åpnes et nytt marked for Telenor og NetCom.

Flere mindre mobilselskaper, deriblant Chess, ønsker etterhvert å kunne tilby tjenester også i 3G-nettene. Men dersom Telenor og NetCom ønsker å ha dette markedet for seg selv, kan de stikke kjepper i hjulene for små mobilselskaper som Chess, Sense og andre aktører.

- I utgangspunktet er det kommersiell behandling mellom tilbyder og tjenesteleverandør som skal gjelde, sier underdirektør Arne Litlere i Post- og Teletilsynet til digi.no.

Det betyr at små aktører som ønsker 3G-tilgang kan måtte gå gjennom en lang forhandlingsprosess med de mobiloperatørene.Det er dessuten høyst usikkert om Telenor og NetCom blir pliktige til å tilby tilgang for mindre aktører i de nye mobilnettene(3G), slik de er i dagens mobilnett (gsm).

    Les også:

Lovverk og praksis hittil har vært at dersom det kan påvises at en eller flere aktører har dominerende markedsmakt, så kan myndighetene pålegge operatørene å gi tilgang i nettene for mindre aktører. Det er imidlertid ikke sikkert at denne mekanismen vil gjelde i 3G-nettene.

- Det er i ferd med å bli innført nytt regelverk på telesektoren. Hva slags type tilgangsforpliktelser som skal gjelde er ennå ikke avklart. Det er ikke gitt at det skal være et marked som skal reguleres, sier Litlere.

Dermed er det slett ikke sikkert at mindre mobilaktører kan kreve tilgang til 3G-nettet, slik de har mulighet til å gjøre i 2G (gsm). Litlere gir signal om at det kan bli mindre regulering av telemarkedet i fremtiden, men understreker at dette ikke er avklart ennå.

Post- og Teletilsynet og Samferdselsdepartementet arbeider med å oppdatere loven om elektronisk kommunikasjon. Det skjer blant annet som følge av tilpasning til EU-lovgivning.

Et viktig spørsmål er i hvor stor grad myndighetene skal regulere markedet. Det gjelder spørsmål omkring vilkår for mindre aktører, og virkemidler overfor større aktører. Disse temaene er nå til revisjon.

Til toppen