Telenor kan selge aksjer for 23 milliarder raske

Gjenkjøpsavtaler med British Telecom kan tilføre Telenor 23 milliarder kroner i ekstra kapital om det kniper. Dette kan bli en løsning om Telenor trenger penger og en børsnotering av selskapet blir utsatt til neste år.

De to gjenkjøpsavtalene skiller seg ut fra alle andre avtaler Telenor har knyttet til sine utenlandske mobil- og teleprosjekter, og gjelder selskapets aksjer i Esat Digifone og Viag Interkom.

Avtalen knyttet til Esat Digifone ble formelt sett inngått med Esat Telecom, som British Telecom (BT) kjøpte tidlig i år.

Esat Telecom eier den halvparten av mobilselskapet Esat Digifone som Telenor ikke eier. Midt under fusjonsforsøket med Telia for et års tid siden, framsatte Telenor og Telia i fellesskap et fiendtlig bud på Esat Telecom, men den kampen endte med at Telenors gode venner i BT kjøpte selskapet. Dermed var det duket for gode betingelser med Telenor når selskapene diskuterte den irske teleutfordrerens fremtid.

For Telenor fikk i stand en avtale med BT som ga nordmennene tre alternative løsninger:

  • Telenor kan bytte sine 49,5 prosent av aksjene i Digifone mot 33 prosent i Esat Telecom
  • Telenor kan også kjøpe seg opp til 49,99 prosent for 624 millioner dollar.
  • Det tredje alternativet, som sikrer Telenor en inntekt på 1,23 milliarder dollar eller 11,6 milliarder kroner (nesten ti ganger den opprinnelige investeringen i landet), er at Telenor velger å selge sine Digifone-aksjer til BT.

Prisen ble fastsatt i januar og med den utviklingen som teleaksjer generelt sett har hatt siden har gjort en svært god avtale for sine irske teleaksjer om Telenor velger å selge.

Den andre avtalen, som gjelder Viag Interkom, sikrer Telenor 1,4 milliarder euro eller 11,7 milliarder kroner for Telenors andel av aksjene i det tyske teleselskapet Viag Interkom.

BT kjøpte i august ut den andre hovedaksjonæren i selskapet, det tyske energiselskapet E.ON, og gav Telenor de samme vilkårene dersom selskapet selger seg ut i løpet av året.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard bekrefter overfor digitoday.no at avtalene er slik at Telenor er garantert en pris hvis selskapet velger å selge seg ut.

- Avtalen er slik at aksjene kan selges når en måtte ønske det muligens med noen varslingsfrister, men beslutningen ligger hos Telenor, sier Melgaard, og legger til at selskapet er på vennskaplig fot med British Telecom.

- I Tyskland gjelder opsjonen ut året. Jeg oppfatter avtalen slik at den gjelder alt eller intet.

Men Melgaard sier også at selskapet kan om situasjonen krever det også selge seg ut i andre prosjekter, og nevner de børsnoterte selskapene VimpelCom, thailandske TAC og Digi.com i Malaysia som eksempler.

Aksjesalg kan komme på tale om børsnoteringen av Telenor blir utsatt enda en gang. For Telenors gjeld nå så høy at selskapet er satt på observasjon av kredittvurderingsbyrået Moody's. Når kvartalstallene for tredje kvartal presenteres torsdag formiddag, vil ventelig også gjelden vise selskapets kjøpeiver i sommer og høst, i første rekke knyttet til danske Sonofon, samt til thailandske TAC som tilsammen ventes å utgjøre 20 milliarder kroner i tillegg til 20 milliarder kroner fra før.

- Vi er ved et slags form for tak, innrømmer visekonsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas overfor Dagens Næringsliv, og sier videre at Telenors kapitalbehov for å oppnå vekstmål på kort sikt er 15 milliarder kroner. Baksaas sier samtidig at nedsalg av utenlandske aksjeporteføljer ikke er å anbefale av på grunn av det industrielle perspektivet.

Melgaard referer til Telenors styreleder, Eivind Reiten som har pekt på alternative løsninger, der både aksjesalg, ytterligere opplåning og salg av eiendom har vært nevnt.

- Vi har fremdeles høy kredittrating, sier Melgaard.

;