Telenor kan spore alle telefonavlyttinger

Telenor har siden krigen protokollert alle telefonavlyttinger som omfatter både overvåkingssaker og narkotikasaker. At protokollene eksisterte, har vært kjent av ytterst få. Heller ikke Lund-kommisjonen, som foretok en granskning av de hemmelige tjenestene etter krigen, visste om materialet.

Telenor har siden krigen protokollert alle telefonavlyttinger som omfatter både overvåkingssaker og narkotikasaker. At protokollene eksisterte, har vært kjent av ytterst få. Heller ikke Lund-kommisjonen, som foretok en granskning av de hemmelige tjenestene etter krigen, visste om materialet.

Bergens Tidende skriver at både pressetalsmann Dag Melgaard og konsernsjef Tormod Hermansen bekrefter at avlyttingsprotokollene eksisterer.

Protokollene er lagret lokalt, og det finnes ingen sentral oversikt over sakene. I protokollene har operatøren som utførte koblingene ført hvilket telefonnummer som er avlyttet, hva som er foretatt og når, men ingen navn. Men det opplyses også om hvilken domstol som har besluttet avlytting.

Avisen skriver at materialet kan ha stor historisk verdi, ved at en samlet oversikt vil kunne gi et bilde over omfanget av telefonavlytting etter krigen.

Opplysningene om eksistensen av disse protokollene kom helt tilfeldig fram under et møte i juni mellom kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker og personer i Telenor, sier leder i utvalget, førstelagmann i Eidsivating, Odd Jarl Pedersen til Bergens Tidende. Pedersen har senere orientert Justisdepartementet om saken.

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen har selv ikke sett protokollene og ble orientert om møtet etterpå, og sier til avisen at han nå vil drøfte spørsmål omkring dette spørsmålet med Justisdepartementet.

- For å være på den sikre siden har en ikke våget å makulere noe av dette materialet, sier Melgaard.

Til toppen