Telenor kan være ute av Taiwan

Samtaler med Telenor om kjøp av en aksjepost i det taiwanske mobilselskapet KG Telecom ser ut til ikke å føre fram. Japanske NTT DoCoMo ser derimot ut til å bli internasjonal partner for KG Telecom.

Samtaler med Telenor om kjøp av en aksjepost i det taiwanske mobilselskapet KG Telecom ser ut til ikke å føre fram. Japanske NTT DoCoMo ser derimot ut til å bli internasjonal partner for KG Telecom.

Ifølge Financial Times er det kilder i KG Telecom som opplyser at Telenor er blant de selskapene selskapet har vært i samtaler med om et tettere samarbeid. Av andre selskap som har deltatt i en kjøpsdiskusjon er også Sonera og Vodafone.

Finance Asia Magazines nettsted opplyser at i tillegg til Telenor, så er Deutsche Telekom og australske Telstra aktuelle kjøpere.

Det maksimale en utenlandsk eier kan eie i et taiwansk selsksp er 20 prosent, som for KG Telecoms vedlkommende er ventet å koste anslagsvis 560 millioner dollar. Selger av aksjene er familien Koo.

KG Telecom, som er landets tredje største mobilselskap målt etter dets 3 millioner kunder, har ennå ikke kommentert saken.

DoCoMo er for tiden på et euro-asiatisk innkjøpsraid for å sikre seg innflytelse i forkant av introduksjonen av den mobile portalen i-mode.

Telenor har fra før kjøpt seg inn i et tahilandsk og et malaysisk mobilselskap, men har også sett på andre prosjekter i denne delen av verden.

Telenors områdeansvarlige i Asia, Sigve Brekke, har tidligere fortalt at Taiwan, Singapore og Hong Kong står på Telenors liste over nasjoner der selskapet gjerne vil lansere sin mobilportal "djuice".

Dette kan både skje gjennom samarbeidsavtaler, men aller helst gjennom eierskap, der målet er å eie minst 20 prosent i selskapene. Allerede er mobilportalen forberedt for lansering i Thailand, via mobilselskapet TAC, til neste år.

Brekkes jobb er å lete etter nye muligheter i land med lav mobilpenetrasjon og liten konkurranse. Telenor har bare bestemt seg for bare å unngå to land i Asia; Japan og Sør-Korea.

Til toppen