Telenor kan vinne milliardkontrakt

I kampen om milliardkontrakten for å bygge det nye nødnettet, kan Telenor ha et konkurransefortrinn.

I kampen om milliardkontrakten for å bygge det nye nødnettet, kan Telenor ha et konkurransefortrinn.

Norges nye nødnett for blålysetatene (politi, ambulanse og brannvesen) har en budsjettramme på 3,6 milliarder kroner, og skal være ferdig utbygd i 2009. Prekvalifiseringen er nå over og disse alliansene kappes om milliardoppdraget:

  • Telenor, Nokia og T Connect
  • Nordisk Mobiltelefon og Ericsson
  • EADS, Steria og Netel
  • Siemens, Motorola og Zenitel

For Telenor eier hele fire landsdekkende radionett med tusenvis av master. I tillegg til det gamle NMT-nettet, GSM-nettet og 3G-nettet, eier også Telenor gjennom Norkring TV-mastene i Norge.

Tommelfingerregelen i bransjen tilsier at det koster rundt en million kroner å bygge en basestasjon, forteller teleanalytiker Tore Aarønæs til digi.no. I tillegg til selve antennene og elektronikken, er det dyrt å føre frem datalinjer og strøm til de ofte avsidesliggende mastene.

- Det er grunn til å anta at Telenor vil kunne bygge et nett til en lavere pris enn andre aktørene, påpeker Aarønæs overfor digi.no.

I følge en bransjekilde digi.no har snakket med spekulerer det i om Siemens vurderer et samarbeid med NetCom. Men kilden hevder at Netcom eier en tredjedel så mange basestasjoner som Telenor.

Men konkurranse kan bli utjevnet hvis Telenor blir pålagt å la andre bruke selskapets mastnett.

Underdirektør i avdeling for tjenestemarkedet i Post- og teletilsynet, Arne Litleré forteller til digi.no at det er mulig at ekomloven vil tvinge Telenor til å gi konkurrenter plass i mastene. Loven regulerer samlokalisering og annen felles utnyttelse av infrastruktur.

- Bildet er noe uklart, og ikke lett å gi et enkelt svar på, sier Litleré til digi.no.

Ifølge Litleré kan myndighetene pålegge felles utnyttelse av infrastruktur. Det mest aktuelle i dette tilfellet vil antagelig være annet ledd i ekomloven, med hensyn til effektiv bruk av ressurser:

Myndigheten kan pålegge tilbydere felles utnyttelse av infrastruktur når hensynet til effektiv bruk av ressurser, hensynet til helse, miljø, sikkerhet eller andre samfunnsmessige hensyn tilsier at duplisering av infrastruktur bør unngås.

Myndigheten kan pålegge tilbyder med sterk markedsstilling plikt til å imøtekomme rimelig anmodning om samlokalisering eller annen felles utnyttelse av infrastruktur innenfor det marked der tilbyderen har sterk markedsstilling, når dette er egnet til å fremme bærekraftig konkurranse.

Tilbyder med sterk markedsstilling på marked for produktene og full og delt tilgang til det faste aksessnettet skal tilby samlokalisering til annen tilbyder ved rimelig anmodning om slik tilgang.

Men ettersom nødnettet i utgangspunktet er et privat nett, er det noe uklart fra teletilsynet hvordan bestemmelsen får anvendelse.

Uansett vil ikke Telenor eller NetCom som besitter masteinfrastruktur, måtte låne ut master gratis, påpeker Litleré.

En av aktørene, som ønsker å være anonym påpeker til digi.no at dersom Telenor vinner nødnettet, må de sannsynligjøre at inntekter herfra ikke subsidierer eksisterende produkter og tjenester. Ingen aktører kan fritt ta inn etablerte produksjonsfaktorer på andre områder og uten noen kostnad bruke disse som innsatsfaktorer på nye konkurranseområder, mener konkurrenten.

Til toppen