Telenor: - Kjenner ikke til bestikkelser eller korrupsjon

Telenor ville i forrige uke ikke svare da digi.no spurte, men i et leserbrev presiserer nå selskapet sin offisielle politikk rundt bestikkelser og korrupsjon.

Ericsson er under etterforskning av svenske økokrim for selskapets utbetalinger av hele 2,5 milliarder kroner i fjor til 33 såkalte konsulenter og handelsagenter. digi.no spurte derfor Telenor i forrige uke hva deres holdning til bestikkelser og korrupsjon er, ikke minst fordi Telenor har eierandeler i selskaper land som Thailand, Malaysia og Russland, som alle ligger høyt på organisasjonen Transparency Internationals (www.transparency.org) oversikt over nasjoner som sliter med korrupsjon.

I forrige uke var Telenors svar "ingen kommentar" på digi.nos spørsmål, noe vi gjenga i saken "Telenor vil ikke svare på spørsmål om korrupsjon".

Men Telenor mener dette skapte en uheldig bilde av selskapet og dets holdninger. Presstalsmann Steinar Ostermann har derfor skrevet et leserbrev med følgende presisering:

"Med bakgrunn i et oppslag i digi.no 2.4 der det fremstilles at Telenor ikke vil svare på spørsmål om korrupsjon, kan det skapes et inntrykk av at konsernet har et lemfeldig forhold til dette fenomenet.


Dette er ikke riktig. Tvertimot er det slik at Telenor som konsern tar sterk avstand fra korrupsjon og bestikkelser. Vi er svært opptatt av å holde en høy etisk standard i slike forhold for Telenor og Telenors selskaper. Det vi ikke ønsket å kommentere, var den aktuelle saken med Ericsson som er under etterforskning for slike forhold.

Telenor er opptatt av at selskapets virksomhet skal kjennetegnes av høy etisk standard. Etikk og ansvarlighet har vært sentrale elementer i Telenors verdigrunnlag i mange år. Alle ansatte er forpliktet til å etterleve konsernets etiske retningslinjer, hvor det kreves ærlighet, integritet og redelighet i alle forhold som angår forretningsvirksomhet.

For flere år siden ble det etablert en egen funksjon i Telenor som har arbeidet med holdningsskapende arbeid knyttet til problemstillinger rundt korrupsjon og bestikkelser. Dette ledet fram til etiske regler i Telenor som gjelder som del av arbeidskontrakten for alle ansatte i konsernet. Det er også etablert et etisk råd i Telenor under ledelse av konsernsjefen. Her diskuteres aktuelle dilemmaer også rundt disse problemstillingene.

Vi kjenner ikke til at bestikkelser eller korrupsjon har vært brukt av Telenor eller Telenor-selskaper, og vi legger vekt på at våre selskaper skal holde en like høy standard på dette området som morselskapet.

Telenor har også meldt seg inn i Transparency International, som er en organisasjon som arbeider aktivt for å bekjempe korrupsjon. Konsernet har utarbeidet egne retningslinjer til en antikorrupsjonspolicy som tar opp i seg både internasjonale lovkrav og OECDs anbefalinger om hvordan internasjonal forretningspraksis bør være."

Til toppen