Telenor-kjøp gir dyrere bredbånd

Tiscali-kunder som overføres til Telenor tvinges til å betale mer for bredbånd.

Tiscali-kunder som overføres til Telenor tvinges til å betale mer for bredbånd.

Tiscali tilbød bredbånd til 299 kroner per måned. Så ble selskapet kjøpt av Telenor. Og Telenors minstepris er 349 kroner. Og selv om abonnementet ble tegnet til 299 kroner per måned, har Telenor bestemt at kundene må opp på deres minstepris.

– 299 kroner er under minsteprisen vår. Kundene har fått en rabatt på 20 kroner i 12 måneder, som et overgangstilbud, sier informasjonssjef i Telenor, Arild S. Johannessen.

digi.no kjenner til at andre selskaper ved liknende oppkjøp har latt kundene i det oppkjøpte selskapet beholde sine vilkår. Telenor har altså valgt å sette opp prisen med 30 kroner per måned det første året, og 50 kroner etter dette.

Det tilsvarer en prisøkning på først 10 prosent, og så til sammen 17 prosent. Johannessen mener dette ikke er urimelig, ettersom kundene skal varsles, løses fra eventuell bindingstid og så kunne hoppe av.

– Det er et nytt abonnement man går inn på fordi Tiscali som sådan har opphørt å eksistere, sier Johannessen. Han håper mange av kundene vil følge med til Telenor.

Johannessen forteller at kundene er blitt flyttet over i løpet av sommeren, og at prosessen nå er i ferd med å avsluttes.

Til toppen