Telenor kjøper amerikansk TV-selskap

Telenor fortsetter sitt engasjement i TV-medier og kjøper 34 prosent av aksjene i et amerikansk selskap som skal etablere en nordisk TV-kanal i USA.

Telenor fortsetter sitt engasjement i TV-medier og kjøper 34 prosent av aksjene i et amerikansk selskap som skal etablere en nordisk TV-kanal i USA.

TV-kanalen sender direkte for første gang under 17. mai-toget i Oslo, samt stortingsvalget i Norge til høsten. Kanalen skal på sikt sende 24 timer i døgnet med basis i TV-stoff fra de fem nordiske landenes TV-kanaler.

- Samarbeidet med Telenor gir oss sterkere gjennomslagskraft og seriøs profil, sier Steinar Hybertsen til Dagens Næringsliv. Norsk-amerikaneren Hybertsen setter sammen TV-kanalen etter å ha etablert seg i Boulder nær Denver med sendinger på International Channel , der råvarene hentes fra NRK, SVT og DR.

Kanalen har et potensial i 16 millioner amerikanere som oppgir å ha skandinavisk hærkomst. Halvparten kan se kanalen i dag. Fart på sakene blir det ikke før digital-TV slår igjennom i USA. Da skal landet få ca. 300 riksdekkende TV-kanaler.

Til toppen