Telenor kjøper hele Sonofon

Telenor har endelig fått løst konflikten med BellSouth om det danske mobilselskapet Sonofon.

Telenor har endelig fått løst konflikten med BellSouth om det danske mobilselskapet Sonofon.

Telenor har inngått avtale om å kjøpe amerikanske BellSouths andel på 46,5 prosent av Sonofon for 3,05 milliarder danske kroner, ifølge en pressemelding fra Telenor. Summen tilsvarer rundt 3,3 milliarder norske kroner.

Telenor kjøpte i 2000 sin nåværende andel på 53,5 prosent for 13,1 milliarder danske kroner.

Det har lenge gått rykter om vanskelige samarbeidsforhold mellom de to eierne, og sjefen for Sonofon sluttet tidligere i år, noe som ble knyttet til disse problemene.

– Overtakelsen er i tråd med Telenors strategi. Vi ønsker å ta kontroll der det er mulig og finansielt ønskelig, og trekke oss ut av operasjoner der vi ikke kan eller ønsker å oppnå kontroll, sier visekonsernsjef og leder av Telenor Mobil, Arve Johansen, i en pressemelding.

– Mobilmarkedene i Skandinavia er i økende grad å anse som ett marked, og Sonofon utgjør en viktig strategisk brikke for Telenor i regionen. Stordriftsfordelene i hjemmemarkedet blir forsterket med Sonofon som et heleid datterselskap av Telenor. En sterk posisjon i hjemmemarkedet er en viktig forutsetning for våre internasjonale operasjoner, sier Johansen.

Ifølge Telenor anslår man synergier mellom Telenors mobiloperasjoner i Skandinavia til i overkant av 1 milliard kroner, beregnet på basis av netto nåverdi.

Sonofon hadde ved utgangen av september 2003 en netto gjeld på 3.474 millioner danske kroner, opplyses det.

Sonofon er Danmarks nest største mobiloperatør med en markedsandel på 24 prosent i antall abonnement og 27 prosent i forhold til omsetning.

Telenor forventer at selskapets kredittrating blir upåvirket av overtakelsen, ifølge meldingen.

Avtalen forutsetter godkjenning fra danske myndigheter og fra EU, og overtakelsen er forventet gjennomført i første halvår 2004.

Til toppen