Telenor kjøper Internett-selskap

Telenor Avidi kjøper det lokale Internettselskapet Monet i Mo i Rana for å styrke posisjonen innenfor salg av Internett løsninger for kabel-TV markedet.

Telenor Avidi kjøper det lokale Internettselskapet Monet i Mo i Rana for å styrke posisjonen innenfor salg av Internett løsninger for kabel-TV markedet.

Avidi overtar Monet gjennom rettet emisjon og kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer. Emisjonen tilfører Monet 1,8 millioner kroner. Ifølge Telenor Avidi er Monet en av få Internettbedrifter som har lykkes med å selge Internett gjennom kabel-TV nettet til næringslivet.

Telenor Avidi tar nå sikte på å utnytte disse erfaringene i forbindelse med utbygging av Internett-tjenester i andre kabelnett, i første omgang i Nordland.

- Vi synes den utviklingen Monet har hatt i Mo i Rana er spennende. Vårt medeierskap vil styrke selskapet finansielt, og gi muligheter for å utvikle lignende produkter i flere av våre kabelnett. Vi anser også Mo i Rana som et bra utgangspunkt for en satsing på bredbåndstjenester til bedriftsmarkedet, sier administrerende direktør i Telenor Avidi, Svein R. Aarvik.

Daglig leder i Monet , Bjørn Einar Valle, sier Telenor Avidis inntreden vil kunne gi flere positive effekter for lokalsamfunnet i Rana. - Vel så interessant er utsiktene til et større marked for våre andre produkter, som websider og intranettsystemer for næringslivet, sier han.

Til toppen