Telenor kjøper mer avis

Telenor Bredbåndstjenester kjøper ytterligere 11 prosent av aksjene i A-pressen, og sitter nå med en eierandel på nær 30 prosent. Administrerende direktør i Telenor Bredbåndtjenester, Stig Eide Sivertsen sier kjøpet er strategisk begrunnet.

Telenor Bredbåndstjenester kjøper ytterligere 11 prosent av aksjene i A-pressen, og sitter nå med en eierandel på nær 30 prosent. Administrerende direktør i Telenor Bredbåndtjenester, Stig Eide Sivertsen sier kjøpet er strategisk begrunnet.

- Vi valgte å kjøpe oss ytterligere opp i A-pressen etter at en av mediaselskapets større eiere ønsket å selge, sier administrerende direktør i Telenor Bredbåndtjenester, Stig Eide Sivertsen. Sivertsen har selv mediebakgrunn som en av de tre grunnleggerne av Nettavisen i 1996.

Nå er det imidlertid mer papiravis som er av interesse. Sivertsen sier at Telenors kjøp vil bidra til jevnbyrdighet mellom A-pressens tre største eiere. Telenor Bredbåndstjenester mener også det er et betydelig økonomisk potensiale knyttet til de underliggende verdiene i A-pressen.

Telenor eide fra før i overkant av 18 prosent av aksjene i A-pressen som ble kjøpt etter at Telenor i august inngikk en rammeavtale med mediaselskapet om distribusjon og utvikling av innhold for bredbåndsnett. Bakgrunnen for rammeavtalen var at begge parter mener at godt lokalt og nasjonalt innhold vil være avgjørende for en rask utvikling av bredbåndstjenester i Norge.

Både det nye aksjekjøpet og rammeavtalen er i tråd med strategien til Telenor Bredbåndstjenester om å ha et sterkt engasjement knyttet til utvikling av innhold for distribusjon gjennom Telenors eksisterende og framtidige bredbåndsnett.

Telenor har tidligere opplyst at selskapet vil være en aktiv minoritetsaksjonær i innholdsleverandører.

Til toppen