Telenor kjøper seg inn i Indias telemarked

Regjeringen blar opp flere milliarder kroner for å finansiere kjøpet.

Regjeringen er klare for å investere ytterligere 6 milliarder kroner i Telenor for å finansiere kjøpet av Unitech Wireless og for å opprettholde statens eierandel.
Regjeringen er klare for å investere ytterligere 6 milliarder kroner i Telenor for å finansiere kjøpet av Unitech Wireless og for å opprettholde statens eierandel.

Regjeringen blar opp flere milliarder kroner for å finansiere kjøpet.

De fleste forbinder Telenor med å være et norsk selskap, og det er det selvsagt. Samtidig er selskapet en av Norges mest internasjonalt orienterte bedrifter med virksomheter i en lang rekke land.

Ett av stedene de ikke har vært ordentlig representert er i India, og det gjør de nå noe med ved å investere i det indiske selskapet Unitech Wireless.

Telenor forteller i en pressemelding at de har inngått endelig avtale om å tegne nye aksjer i det indiske selskapet Unitech Wireless for rundt 1.070 millioner amerikanske dollar. Det tilsvarer cirka 7,4 milliarder norske kroner med dagens valutakurser.

Da kjøpsplanene ble kjent i begynnelsen av september var valutakursene på et helt annet nivå. På det tidspunktet ville kjøpet endt på cirka 5,6 milliarder kroner.

Såfremt kjøpet godkjennes av indiske myndigheter vil Telenor få en kontrollerende eierandel på 60 prosent i Unitech Wireless.

- Å få innpass i verdens nest største mobilmarked er et viktig gjennombrudd for Telenor. Etablering i det indiske mobilmarkedet gir Telenor en enestående mulighet til å forsterke konsernets posisjon som en av de ledende operatørene i nye markeder. Vi vil kunne delta i utviklingen av og veksten i et av verdens raskest voksende markeder innen telekommunikasjon, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor i en pressemelding.

Unitech Wireless har telekommunikasjonslisenser i alle Indias 22 telekomregioner, og selskapet planlegger å lansere mobiltjenester i midten av 2009.

India har en befolkning på over 1,2 milliarder, hvorav kun 26 prosent har mobiltelefon, og potensialet er dermed stort. India opplever allerede sterk økning i antall nye mobilkunder, med en månedlig vekst i 2008 på rundt 8 millioner abonnenter.

- India har fremtidsrettede telekomreguleringer og et investeringsvennlig miljø. Ved å kombinere Unitechs sterke tilstedeværelse og anseelse i det indiske markedet med Telenors brede erfaring med å bygge opp og lede førsteklasses mobilvirksomheter i Asia, vil vi sammen bidra til utvikling av mobilmarkedet i India, sier Baksaas.

Kjøpet vil bli finansiert ved hjelp av eksisterende lån, utstedelse av kortsiktige lån (pengemarkedssertifikater, samt med en emisjon på cirka 12 milliarder norske kroner.

Regjeringen er allerede klare for å delta i en slik emisjon for å finansiere kjøpet, og for samtidig å opprettholde statens eierandel på 53,97 prosent av selskapet. Det betyr at staten må bla opp litt i overkant av 6 milliarder kroner.

- Regjeringen stiller seg positiv til en fortrinnsrettsemisjon i forbindelse med Telenors investeringer i Unitech Wireless i India, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad, i en pressemelding.

I såfall må regjeringen legge dette frem i en proposisjon for Stortinget, men ettersom Regjeringen har flertall er dette trolig bare en formalitet.

- Statens hovedmål med eierskapet i Telenor er å bidra til en god langsiktig industriell utvikling av selskapet, noe som også fremkommer i Eierskapsmeldingen fra desember 2006. På denne bakgrunn, og som en stor og langsiktig eier i Telenor, er vi positive til å delta med vår forholdsmessige andel, sier Brustad.

    Les også:

Til toppen