Telenor krever 50 mill. årlig

Telenor krever over 50 millioner kroner hvert år for å opprettholde såkalte "samfunnspålagte tjenester", som for eksempel nød- og kystradio.

I tillegg har Telenor lagt fram regningen for å betjene det sivile og militære telekommunikasjonsapparatet i totalforsvaret og trafikken til og fra Svalbard. Alt i alt må dermed Justisdepartementet ut med langt over 100 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Telenors krav kommer som følge av Stortingets vedtak om at statsaksjeselskapet skal få betalt for de samfunnspålagte tjenestene fra nyttår når monopolet oppheves.

Fristillelsen av Telenor betyr også at politi og påtalemyndighet nå må betale teleoperatøren for tjenester i forbindelse med telefonavlytting og telefonkontroll. Den nye ordningen vil trolig ende opp med at Telenor heretter får betalt per oppdrag de utfører i denne forbindelse.

Til toppen