Telenor krever penger for nødpeiling av mobiler

Telenor vil ha betalt for å peile inn mobiltelefon-eiere som er i nødsituasjoner.

Telenor vil ha betalt for å peile inn mobiltelefon-eiere som er i nødsituasjoner.

Telenor har sendt regninger på peiling for 87.000 kroner til Hovedredningssentralen i Sør-Norge. Også Hovedredningssentralen i Nord-Norge har fått noen krav. Flere av disse har det nå kommet inkassobrev på, skriver Aftenposten.

Jurister i Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet jobber nå for å få en avklaring på striden.

Mobilselskapene kan hjelpe i redningsaksjoner ved å finne ut hvilke basestasjoner som har kontakt med mobiltelefonen, så sant den er slått på. Dermed kan mannskapene finne ut hvor personen i nød oppholder seg.

Politimester og leder for Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Olav Sønderland, viser til paragraf 2,6 i lov om elektronisk kommunikasjon, den såkalte ekomloven, der det fremgår at «Tilbyder av offentlig telefontjeneste og eier av elektronisk kommunikasjonsnett som brukes til levering av offentlig telefontjeneste skal uten betaling fra sluttbruker sikre at telefonnummer og nødvendige opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop overføres for alle anrop til nødetatene».

Informasjonssjef Sigurd Sandvin i Telenor Mobil beklager at krav etter redningsoperasjoner er blitt sendt til inkasso, og sier at det ikke skulle skjedd før saken var avklart.

Men han avviser at loven pålegger dem å gjøre peiling gratis for hovedredningssentralene.

– Vi har nå årlige millionutgifter på å døgnbemanne en sentral der dette arbeidet gjøres. Vi mener det er rettferdig at vi får noen av utgiftene våre dekket av redningstjenesten, sier han.

Til toppen