Telenor kritiseres for Internett-pakke

Både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet reagerer på Telenors siste produktlansering; Internett-pakken "FriSurf". Abonnementet koster ingenting, men kunden må betale en høyere minuttpris for å benytte tilbudet.

Både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet reagerer på Telenors siste produktlansering; Internett-pakken "FriSurf". Abonnementet koster ingenting, men kunden må betale en høyere minuttpris for å benytte tilbudet.

Forbrukerrådet mener Telenor med navnet "FriSurf" forteller at varen er billigere enn det den reelt er, og har i et brev til Forbrukerombudet bedt om at saken tas opp til drøfting. Dersom ombudet finner at Telenor har brutt markedsføringslovens paragraf 2 om villedende reklame, kan dette i ytterste konsekvens bety at Telenor må endre navnet på pakken.

Telenor har allerede vært i kontakt med Forbrukerombudet for å etablere en dialog.

Informasjonsdirektør i Telenor Nextel, Arne Cartridge, sier til Aftenposten at det er uheldig om Telenor villeder. Han sier at selskapet vil diskutere med forbrukermyndighetene om det kan gjøres mindre justeringer av materiellet, og tror mediene har bidratt til å skape forventninger om at Telenors nye Internett-pakke skulle være helt gratis.

Til toppen