Telenor kupper Marlink

Minoritetsaksjonærene i Telenor Marlink ville selge seg ut - men kranglet med Telenor om verdivurdering av selskapet. Telenor, som sitter med store fordringer i Marlink, slår nå selskapet konkurs og tilbyr samtidig Marlinks ansatte jobb i morselskapet.

Telenor sendte tirsdag ut en pressemelding om at styret i deres datterselskap Telenor Marlink, har vedtatt å sende virksomheten til skifteretten.

Det var begynnelsen på slutten for Telenor Marlink da de to gründerne i selskapet, Hans Christian Haram og Jan Martin Hunderi, ytret ønske om å selge seg ut av selskapet. Haram og Hunderi eide i underkant av ti prosent av Telenor Marlink gjennom sitt selskap H. Marine Advisors. De to gründerne ble imidlertid ikke enig med Telenor om beløpet, og statsaksjeselskapet - som er en stor fordringshaver i virksomheten - satte hardt mot hardt og begjærte virksomheten inn for skifteretten. Dermed får ikke de to gründerne et rødt øre.

Telenor regner imidlertid med overta de reelle verdiene i selskapet ved å tilby Marlink-ansatte jobb i Telenor.

- Telenor har fortsatt tro på selskapets produkter, og vil videreføre ekstranettsatsingen i en bredere sammenheng enn shipping-nisjen. Dessuten har Marlink mange kunder som er viktige for resten av Telenor-konsernet, sier administrerende direktør i selskapet, Christian Erlandsen, til digi.no.

Erlandsen, som tiltrådte toppstillingen for bare to uker siden, sier han har signaler fra Telenor om at han også etter konkursen vil fortsette som leder av virksomheten.

Telenor har totalt spyttet inn 53 millioner kroner i aksjekapital i Marlink, men ifølge Erlandsen er dette allerede avskrevet i regnskapene hos Marlinks formelle eier, Telenor International.

Telenor har i tillegg ytt et generelt lån til driften på 28 millioner kroner, og sitter inne med løpende fordringer på fem millioner kroner. Det blir lite igjen av dette til Telenor, tatt i betraktning at underdekningen i Marlink er på hele 32 millioner kroner og den totale gjelden på 35 millioner.

For Telenor International betyr dette at andrekvartalsresultatet vil bli belastet med i overkant av 30 millioner kroner.

Til toppen