Telenor kutter 420 årsverk

Telenor-sjef Tormod Hermansen akter å kutte 420 årsverk innen nummeropplysning- og kundeservice-virksomheten. Målet er å spare 130 millioner kroner i året.

"Telenor has decided to rationalise Customer Support and Directory Enquiries in Norway. The manpower levels will be reduced by up to 420 man-years, with annual cost savings of approximately NOK 130 million."

Dette var børsmeldingen som møtte de Telenor-ansatte da de kom på jobb i dag. Telenor-ledelsen vil foreta bemanningskutt som samlet skal gi det børsnoterte teleselskapet årlige innsparinger på 130 millioner kroner.

Ny teknologi og økt bruk av elektroniske kundetjenester via Internett er årsaken til at Telenor trenger færre ansatte i såvel kundeservice som teleservice,, opplyser selskapet

- Denne utviklingen har pågått over lengre tid og ble forsterket gjennom siste kvartal 2001. Bemanningen blir derfor nå redusert i disse enhetene, skriver Telenor i en pressemelding.

Ifølge meldingen vil omstillingen i Kundeservice redusere antall steder Telenor Plus har kundeservice-enheter fra dagens atten til ni. I tillegg kan det bli aktuelt å selge ut kundeserviceenheter til eksterne eiere. Totalt skal Telenor Plus redusere antall årsverk i Kundeservice med mellom 250 og 300 innen 2003. Dette vil omfatte rundt 25 prosent av de ansatte.

Enkelte kundeserviceenheter med spesialfunksjoner vi bli opprettholdt. Dette gjelder enheter i Kongsvinger, Skien og Steinkjer. I slutten av januar vil det være klart hvilke seks kundeserviceenheter som vil bli drevet videre.

Som følge av redusert etterspørsel etter manuelle opplysningstjenester har Telenor Teleservice besluttet å legge ned to av de tolv avdelingene som i dag driver manuell opplysningstjeneste i Norge.

Avdelingene som legges ned er Kongsberg og Askim med til sammen 120 årsverk.

Telenor vil søke å skaffe overtallige i Kundeservice og Teleservice alternativt arbeid i og utenfor Telenor-konsernet, sammen med ulike avgangsstimulerende tiltak for de som blir berørt av bemanningsreduksjonene. Det vil bli avholdt lokale pressekonferanser på Opplysningen i Askim og Kongsberg senere i dag (klokka 10).

Til toppen