Telenor kutter priser med 60 mill

Med teleliberaliseringen tre uker unna velger Telenor en forsiktig start på priskonkurransen ved å gjøre det billigere å ringe til utlandet og på bevegelige helligdager.

Prisene på samtaler til sju land vil bli satt ned fra nyttår, med et beløp som tilsvarer 52 millioner kroner. På kveldstid kan en ringe for to kroner mindre per minutt til Sverige og Danmark, eller en prisreduksjon på 8 prosent. Rabatter som Familie og Venner kommer i tillegg.

I tillegg gjelder reduksjonene samtaler til Belgia, Frankrike, Storbritannia og Tyskland, der den gjennomsnittlige prisreduksjonen blir på 8 prosent. Til Canada får man en prisreduksjon på 18 prosent i og med at det blir samme som til USA, eller 3,85 per minutt på dagtid og 3,20 på kveldstid. Laveste pris får en med Telenors rabattordning Familie & Venner, som betyr priser på 2,72 per minutt om kvelden til USA og Canda.

Fra nyttår reduseres også prisene på vanlig telefoni innenlands på bevegelige helligdager. Det er digitaliseringen av telenettet som gjør det betydelig enklere å endre prisene innenlands. Tidligere innebar alle prisreduksjoner en arbeidsoperasjon i hver sentral.

- Nå skjer dette nærmest ved noen tastetrykk på en datamaskin, sier administrerende direktør i Telenor Privat, Stein Gustavsen.

Første bevegelige helligdag med redusert pris er skjærtorsdag. Deretter følger de særnorske fridagene i påska, 1. mai, 17. mai og ikke minst i jula. Men altså ikke den jula vi har foran oss.

Til toppen