Telenor-ledere slår ring rundt Hermansen

I et svært skarpt brev til Regjeringen slår den tidligere ledelsen i Telenor ring rundt Tormod Hermansen. Samtidig ber lederne med tidligere konsernsjef Peter Pay i spissen om at den norske eieren i Telenor/Telia avklarer fusjonen før de økonomiske konsekvensene blir for store.

I et svært skarpt brev til Regjeringen slår den tidligere ledelsen i Telenor ring rundt Tormod Hermansen. Samtidig ber lederne med tidligere konsernsjef Peter Pay i spissen om at den norske eieren i Telenor/Telia avklarer fusjonen før de økonomiske konsekvensene blir for store.

I brevet som ble oversendt statsminister Kjell Magne Bondevik søndag heter det at de tidligere lederne i Telenor ønsker å markere sin støtte til Tormod Hermansen "Med det vi i det siste har sett av intriger, bakvaskelser og illojalitet mot konsernsjefen..."

Tidligere konsernsjef i Telenor Peter Pay, sier til NRK Dagsrevyen søndag at fusjonen i dag er i dyp krise, med et arbeidsklima som er så sårlig at det ikke kan bli værre.

Lederne peker på at nettopp Hermansen som konsernsjef har modernisert og posisjonert selskapet for den internasjonale konkurransen og ekspansjon, og derigjennom skapt store verdier for eierne gjennom en forretningsmessig utvikling av selskapet.

Pay sier at fusjonen er gjennomført med utgangspunkt i gjensidig tillit og respekt, men at situasjonen er langt fra dette nå.

Lederne understreker også at illojalitet fra andre ledere i Telenor/Telia ikke kan aksepteres og mener illojale ledere må fjernes. De avviser det offentlig inntrykket "vi har et personproblem og at det er et uoverstigelig motsetningsforhold mellom styreformann og konsernsjef."

Skylden legges på styreleder Jan-Åke Kark som i styremøtet sist onsdag gjorde det Telenor-lederne kaller for en politisk handling da han med sin dobbeltstemme gav Stockholm hovedkontoret for mobilvirksomheten til konsernet, til tross for at norske og svenske ledere i fellesskap hadde lagt til rette for en løsning.

Telenor-lederne skriver at det viktigste er at Kark har skapt en situasjon der vedtak ikke kan iverksettes fordi gyldigheten trekkes i tvil av en av eierne.

De 23 Telenor-lederne avslutter med spark til den svenske næringsminister Bjørn Rosengren, og mener hans forsikringer i oktober der han gir sin tilslutning til fusjonsavtalens grunnprinsipper i praksis har vist seg å være tomme ord.

Brevet er signert Peter Pay, Terje Thon, Torstein Moland, Arve Johansen, Jon Fredrik Baksaas, Ole Petter Håkonsen, Jan Kåre Pedersen, Stig Eide Sivertsen, Åsmund Løset, Jan Edvard Thygesen, Stig Herbern, Morten Lundal, Morten Karlsen Sørby, Peter Darpö, Oddvar Hesjedal, Henrik Torgersen, Knut Digerud, Bjørn M. Kopperud, Pål Sørensen, Thor Halvorsen, Ingvald Fergestad, Bjørn Brenna og Elisabeth Heien Berg

Til toppen