Telenor legger ned "News"

Telenor meddeler på denne siden at selskapet ikke lenger vil tilby noen Usenet-tjeneste til selskapets Internett-abonnenter. Usenet, også kjent som "News" eller "diskusjonsgrupper", var blant de mest populære Internett-tjenestene før weben oppsto. Selv om mange fortsatt benytter tjenesten, er det liten tvil om at webbaserte diskusjonsfora i dag i stor grad har erstattet News.

Telenor begrunner nedleggelsen med liten interesse og bruk. News-tjenesten legges ned fra den 1. mai i år. Telenor anbefaler eksisterende brukere om heretter å benytte Googles News-tjeneste.

Lesere som har kontaktet digi.no beklager nedleggelsen. Flere har uttrykt misnøye med at Telenor ikke skal ha varslet om nedleggelsen per e-post direkte til kundene.

Til toppen