Telenor leter etter satellitt-partner

Satellittvirksomheten i Telenor blir enten solgt eller det kommer nye eiere inn. Det er konklusjonen selskapet har trukket etter å ha konstatert at satellittvirksomhet ikke lenger er kjernevirksomhet for Telenor.

Satellittvirksomheten i Telenor blir enten solgt eller det kommer nye eiere inn. Det er konklusjonen selskapet har trukket etter å ha konstatert at satellittvirksomhet ikke lenger er kjernevirksomhet for Telenor.

Konsernsjef i Telenor/A>, Tormod Hermansen, bekreftet overfor digi.no under kvartalspresentasjonen tirsdag at de to virksomhetene Satellite Mobile og Satellite Networks ikke lenger er en del av kjernevirksomheten til Telenor, og at det nå vurderes hva selskapet skal foreta seg med virksomhetene.

Ifølge Hermansen er det for Satellite Networks nødvendig å øke volumet i virksomheten for å skape nødvendig lønnsomhet. - det er ønskelig å få inn nye eiere eventuelt at virksomheten overtas av andre som har større forutsetning for å drive denne virksomheten.

For Satellite Mobile, har Telenor måttet konstatere at børsnoteringen av Inmarsat, der Telenor sitter som største eier ble utsatt. Innenfor dette området har Telenor dessuten kjøpt andre virksomheter, blant annet Sait, samt at det er inngått avtale om å overta Comsats satellitmobilvirksomhet men denne må først myndighetsgodkjennes.

- Vi ser en framtid for virksomhetene forutsatt at det kan skapes tilstrekkelig med volum. Dette er mer en selvstendig forretning og har ingen sammenheng med øvrig virksomhet og kjernevirksomhet, sa Hermansen tirsdag under Telenors presentasjon av resultatet for tredje kvartal.

- Men det haster ikke, ifølge Hermansen.

Note. Denne saken er korrigert etter at den ble publisert. Satellite Mobile og Satellite Networks har byttet plass.

Til toppen