BEDRIFTSTEKNOLOGI

Telenor leverer bedre enn ventet i første runde

Telenor leverte tall i overkant av forventningene ved fremleggelsen av fjorårets resultat. Selskapet spår at vekst og store investeringer vil prege virksomheten fremover.

Ole-Andreas Krohn
16. feb. 2001 - 09:23

Telenor (TEL) økte omsetningen med 12 prosent til 37,6 milliarder kroner i 2000. Omsetningen endte dermed noe i overkant av markedets forventninger på 36,6 milliarder kroner.

I fjerde kvartal lå omsetningen nesten 1 milliard kroner over forventningene med 10,3 milliarder kroner mot forventet 9,4 milliarder kroner.

Resultatet før skatt endte på 2 milliarder kroner i 2000 sammenlignet med 3,3 milliarder kroner i 1999.

Driftsresultatet for fjerde kvartal endte på 411 millioner kroner, hvilket var betydelig bedre enn de gjennomsnittlige forventningene på 175 millioner kroner.

Markedsforventningene var på forhånd imidlertid preget av særdeles sprikende anslag.

Konsernets resultat er, ifølge ledsagende pressemelding, preget av investeringer i engasjementer som Djuice, Zalto, Zonavi AS og IP basert CSP, samt økte rentekostnader, avskrivninger og nedskrivninger i forbindelse med investeringsaktivitetene

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger, etter justeringer for tap og gevinst på realiserte investeringer, var ifølge selskapet på omtrent samme nivå som året før.

Styret vil foreslå at det utbetales en dividende på 30 øre per aksje for år 2000.

For området Mobile Communications ser konsernet økt omsetning og inntjeningsvekst i 2001. Totalt regner selskapet med å øke antallet abonnementer på tross av salget av Viag Interkom GmbH og ESAT Digifone andelene.

For fastlinje-området ser konsernet i første rekke et behov for å styrke posisjonen for å møte den økende konkurransen. Her vil det bli prioritert å opprettholde, eventuelt øke, den høye markedsandelen.

Innen Business Solutions ser konsernet fortsatt vekst innen ASP-markedet i Skandinavia.

Telenor mener også at selskapet er godt posisjonert for vekst i markedet for betalings-TV og TV-baserte bredbåndstjenester i Skandinavia.

Samtidig advarer selskapet om at resultatene for 2001 vil bli berørt av kostnadene i forbindelse med digitalisering og lansering av interaktive tjenester.

Tapene i forbindelse med driften av tilknyttede virksomheter er forventet å bli store i 2001 på tross av salget av andelene i Viag Interkom.

Hele konsernet vil fortsatt være i en vekstfase i 2001. Kostnadene i tilknytning til utvikling av nye tjenester vil øke i 2001 sammenlignet med 2000. Samtidig forventer konsernet en bedring av den underliggende inntjeningen i den operative virksomheten, dvs i resultatet før av- og nedskrivninger.

Fortjenesten i 2001 ventes også å bli uvanlig høy grunnet gevinster på realisering av eiendeler.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.