Telenor lover ADSL-TV innen to år

Telefon over Internett og TV over ADSL er blant Telenors framtidsvyer som kan bli aktuelle innen to år.

Telefon over Internett og TV over ADSL er blant Telenors framtidsvyer som kan bli aktuelle innen to år.

Teleoperatører verden over er i full gang med IP-telefoni og internettoppkobling mot TV. Det er teleoperatørene Fastweb i Italia og PCCW i Hongkong som har kommet lengst. Fastweb har egenhendig vært i Hollywood og kjøpt rettigheter til 4.000 filmer som tilbys som en video på forespørsel til kunder.

Telenor tror på en mer langsom utvikling, men har likevel testet ut nettet i tre år for TV og bredbåndtelefoni. Ifølge konserndirektør for teknologi, Berit Svendsen, kan tjenesten være aktuell innen to år med 10 til 15 megabiter per sekund.

– Vi har allerede en infrastruktur som dekker en million husstander og vi behøver ikke å legge ny fiber. Det vi må inn med er ADSL2-teknologien og skifte av kort, som vi ønsker standardisert før vi kan gå ut med et prisgunstig tilbud, sier hun til digi.no.

Hun mener at Telenor på ingen måte er sinke. Ifølge en internasjonal telerapport fra mai finnes det på verdensbasis i dag 123 millioner bredbåndslinjer hvorav 66 prosent er ADSL. Av disse er det foreløpig bare en halv million som bruker teknologien til TV.

Svendsen avventer en verdensstandard for å redusere risikoen og få ned prisene til kunden.

– Vi følger nøye med på det som skjer i resten av verden. Det kan være kostbart å velge feil standard. Neste generasjons ADSL, ADSL2 og ADSL2+ er nå tilgjengelig, men det kreves også en avansert mottaker ute hos kundene, framholder Svendsen.

Svendsen antyder en pris på mellom 3.000 og 5.000 kroner for en såkalt «set top» boks som vil være selve nøkkelen til interaktive tjenester i hjemmet, alt fra vanlig Internett og e-post, til visning av bilder fra digitalt kamera på TV, video på forespørsel (filmutleie), kringkastet TV, husalarm og musikk på bestilling.

– 5.000 kroner er for mye og vi ønsker prisen ned før vi går ut med tjenesten, presiserer Svendsen.

Kringkastet TV krever mellom 4 til 6 Mb/s, men sendingene kan komprimeres til en betydelig lavere hastighet med den digitale standarden MPEG, framholder Svendsen.

Det finnes i dag flere aktører på markedet som tilbyr såkalt trippelnett, med TV, telefoni og Internett over en kabel. Lyse Tele er trolig den aktøren som har kommet lengst, og som tilbyr sine kunder trippelnett for en pris i underkant av tusenlappen.

Lyse Tele har så langt 6000 Triple Play-kunder, og over 13 000 på venteliste.

Selv om Telenor ikke forhaster seg, er teleoperatøren vel forberedt på etterspørselen. Telenor har allerede testet ut tjenesten tre år i Stavanger for å kartlegge hva kunder kan få og er villig til å ha, som for eksempel dagsrevyen når de kommer hjem fra jobb.

– Vi har fokus på dette hele tiden og har beredskap for å møte det som framover kommer, forsikrer Berit Svendsen.

Svenske Song Networks tilbyr allerede nå bredbånd basert på den nye teknologien ADSL2+. Det gir svenske privatbrukere mulighet for en kapasitet på hele 28 Mb/s. De fleste norske brukere har til sammenligning en kapasitet på 1–2 Mb/s.

Til toppen