Telenor lover bank på mobil i 2008

Flere land er foran Norge, men i 2008 lover Telenor at vi skal kunne bruke nettbank og andre sikre tjenester fra mobilen.

Telenor lover bank på mobil i 2008

Flere land er foran Norge, men i 2008 lover Telenor at vi skal kunne bruke nettbank og andre sikre tjenester fra mobilen.

Langsomt, men sikkert sprer nå bankene ut det som har vært Norges mest forsinkede IT-prosjekt. Målet er at med den samme typen digitale sertifikater, skal norsk næringliv og norske brukere signere papirer, kontrakter og pengeoverføringer digitalt i stedet for papir.

digi.no omtalte prosjektet allerede i 1999, og har omtrent en gang i året har bankene så meldt at prosjektet er utsatt. Først i fjor begynte de første brukerne å få BankID og nå har noen hundretusen fått teknikken - på sine PCer.

Etterhvert skal de også få det på mobil, det lover nå Telenor. Telenor har inngått en avtale med bankorganisasjonene i Norge. Meningen er at brukere skal få tilsendt en digital signatur som blir liggende i minnet på mobilen. Med en pin-kode vil de kunne sende denne signaturen og dermed signere digitalt.

Foreløpig er det stort sette bankene som bruker systemet for å la kunder logge seg på sine nettbanker, men enkelte andre som demonstrerer mulighetene er også i gang. Blant annet lar nettbutikken Komplett.no brukere signere finansieringsavtaler med BankID.

"BankID på mobil forsterker BankIDs posisjon som den mest utbredte og brukte elektroniske legitimasjonen. Telenor er første operatør som inngår avtale med BankID Samarbeidet, men det er tilrettelagt for at andre operatører kan inngå tilsvarende avtale", skriver bankforeningene og Telenor i en felles pressemelding.

Men BankID på mobil blir tilgjengelig først i 2008. Når alle bankene er kommet i gang vil 2,7 millioner Telenor mobilabonnenter kunne identifisere seg og signere avtaler på mobilen.

Til toppen