Telenor må åpne fiberet

Konkurrentene får tilgang, etter vedtak i Post- og teletilsynet.

Telenor må åpne fiberet

Post- og teletilsynet (PT) pålegger Telenor å åpne fibernettet for konkurrentene. Årsaken er at Telenor har en sterk markedsstilling i Norge.

Vedtaket innebærer også at konkurrenters tilgang til Telenors fibernett, ikke blir underlagt direkte prisregulering. Post- og teletilsynet fattet vedtaket mandag, fem år etter forrige vedtak ble gjort. I 2009 konkluderte imidlertid PT med at det ikke var hensiktsmessig å regulere tilgangen til Telenors fibernett, fordi nettet på den tiden var svært begrenset i omfang.

– Telenor satser imidlertid nå i økende grad på fiberaksessnett, både ved egen utbygging og gjennom oppkjøp av konkurrenter, påpeker PT i det nye vedtaket.

PT mener dette er en utvikling som kommer til å fortsette. Derfor er det nødvendig å pålegge Telenor tilgangsforpliktelser også for denne typen infrastruktur nå, mener PT.

– På bakgrunn av de signaler Telenor har gitt, forventes det også at selskapets fibersatsing vil føre til en nedprioritering av kobberaksessnettet i noen områder. Dette forsterker behovet for regulering av Telenors fibernett, opplyser PT.

Vedtaket som ble fattet mandag, trer i kraft umiddelbart. Et annet vedtak som PT mandag fattet om innføring av lavere maksimalpris for konkurrenters tilgang til Telenors gamle kobberbaserte nett, trer i kraft 1. mars. (©NTB)

    Les også:

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.