Telenor må gi rabatter til alle

Det er ikke bare folk knyttet til boligbyggelagene som kan regne med å få rabatt på abonnement og telefonsamtaler. Telenor må gå alle den samme behandlingen, og de samme prisene, krever direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen (bildet).

Det er ikke bare folk knyttet til boligbyggelagene som kan regne med å få rabatt på abonnement og telefonsamtaler. Telenor må gå alle den samme behandlingen, og de samme prisene, krever direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen (bildet).

Det er i et brev til Telenor ASA at Post- og teletilsynet ber Telenor bekrefte at selskapet vil etterleve telelovgivningens prinsipp om ikke-diskriminering, som betyr at enkelte kundegrupper ikke kan forskjellsbehandles fra andre.

Telenor får frist på seg til 15. januar med å bekrefte hvilke kriterier som Telenor legger til grunn for at rabattene kan oppnås, og å offentliggjøre disse..

Informasjonssjef i Post og teletilsynet, Anne Marie Storli, sier at dette ikke er et vedtak som kan påklages, men er en del av telelovgivningen.

Bakgrunnen for saken er rabattavtalene som Telenor har inngått med NBBL, OBOS og USBL, som gir beboere i disse boligbyggelagene avslag i prisen både på telefonabonnement og på samtraleavgiftene når regningen fra Telenor kommer. På denne måten mener boligbyggelagene at de utnytter sin konkurransekraft i form av en stor kunde, en mulighet som boligbyggelagene ikke hadde før 1998. Første avtale om dette ble inngått i 1998 og avtalen ble senere forlenget med to år fra 2000. Fra 2000 ble rabattene økt, og ble størst for boliger i tettbygde strøk som Oslo med inntil 30 prosent. Kundene fikk da også rabatt på abonnementsavgiften på inntil 20 prosent.

I 1999 konkluderte Konkurransetilsynet etter klager fra blant annet Tele2 Norge, at dette var en grei avtale der boligbyggelagene hadde brukt sin kundemakt til å skaffe seg bedre priser i markedet.

Nå mener Post- og teletilsynet at det er Telenor som misbruker sin dominerende rolle i det norske telemarkedet, ved å ekskludere andre grupper fra de samme rabattene som NBBL får.

Etter press fra Post- og teletilsynet ble avtalen mellom Telenor og NBBL endret i vår slik at kunder kan få rabatt på abonnementet selv om kundene velger en annen teleoperatør enn Telenor.

Det avgjørende for Post- og teletilsynet i saken er Telenors sterke markedsstilling, noe som gjør at Telenor må følge regler om ikke-diskriminering. Konkurrenter av Telenor, som Tele2 Norge AS og UPC har også klaget på avtalene som selskapene mener strider mot prinsippet om at rabatter gjenspeiler kostnadsbesparelser.

Tilsynet mener Telenor ikke kan nekte andre kunder den samme rabatten som NBBLs medlemmer får, nettopp fordi Telenor er pålagt å tilby tjenester til ikke-diskriminerende vilkår. Telenor mener avtalene med NBBL sparer selskapet for store summer i salgs- og markedsføringskostnader. Post -og teletilsynet mener dette også da må gjelde for andre kundegrupper der besparelsene er tilsvarende.

Til toppen