Telenor må lagre 60 terabyte med ny lov

IKT-bransjen og Telenor raser mot nytt krav om lagring av tele og internett-logger.

IKT-bransjen og Telenor raser mot nytt krav om lagring av tele og internett-logger.

Regjeringen vil kreve at tele- og internett-levernadørene skal lagre data fra tele og Internett-trafikk i et helt år, opp fra dagens tre måneder.

Både databransjen og Datatilsynet protesterer kraftig mot forslaget om å innføre pliktig lagring av logger fra all teletrafikk i ett år.

Justisdepartementet har mottatt kraftige protester til lovforslaget som Politimetodeutvalget overrakte departementet tidligere i år. Der kom det nemlig fram at Tilbydere av tilgang til offentlig telenett og offentlig teletjeneste pålegges å sørge for at opplysninger om teletrafikk er tilgjengelige for politiet i 1 år.

Tiltaket åpner for langtidslagring av ikke bare logger for telefonsamtaler, men også tekstmeldinger, e-post, nettsurfing og telefaks.

Abelia-lederen for NHOs IKT- og kunnskapsbedrifter, Paul Chaffey, reagerer på at det offentlige Politimetodeutvalget ikke presiserer hva som skal lagres, hvem som skal gjøre det, og hvordan.

Også Telenor protesterer. For selskapets lagringskostnader vil eksplodere. Telegiganten mener omleggingen vil medføre enorme mengder data, særlig når det gjelder IP-logger’’.

Telenor har regnet ut at bare lagringen av internettrafikken i Norge vil utgjøre cirka 60 terabyte. Og lagringen av alle telefonsamtaler vil resultere i «usannsynlige datamengder, som selvsagt vil få innvirkning på søketiden som kreves», heter det i uttalelsen.

Datatilsynet advarer mot lagringsplikt for trafikkdata.

- Analyser som europeiske teleselskaper har gjort viser at politiet i praksis nesten ikke har bedt om å få tak i trafikkdata som er eldre enn noen få måneder, sier informasjonssjef Ove Skåra til nyhetsbyrået Newswire.

På en internasjonal kongress i 2002 vedtok datatilsynsmyndighetene i Europa en felles erklæring om at lagring av trafikkdata ut over det som er nødvendig for faktureringsformål, trolig bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8. Denne sier at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

– Tiltaket som foreslås er etter vår vurdering rett og slett ikke proporsjonalt med inngrepet i privatlivets fred for det absolutte flertallet av oss som faktisk er lovlydige borgere. Potensialet for misbruk er også betydelig, sier Skåra.

Til toppen