Telenor med østeuropeisk skatt

Mens Telenor har bestemt seg for å avvente situasjonen i Russland, kjøper selskapet seg opp i Ukraina. Selskapet sitter med god gevinst på sin opprinnelige investering.

Mens Telenor har bestemt seg for å avvente situasjonen i Russland, kjøper selskapet seg opp i Ukraina. Selskapet sitter med god gevinst på sin opprinnelige investering.

For 17,83 millioner dollar eller vel 155 millioner norske kroner kjøper Telenor 6,89 prosent av det ukrainske selskapets aksjer som nå blir solgt. Dette gjør at selskapet øker eierandelen fra 35 til 41,89 prosent. Handelen skal fullføres innen utgangen av april. Telenor engasjerte seg i prosjektet første gang i mars 1998 da 35 prosent av selskapet ble kjøpt for 300 millioner kroner.

Prisen på aksjene Telenor nå kjøper verdsetter hele selskapet til 2,25 milliarder norske kroner, der Telenors andel er omkring 940 millioner norske kroner. Trukket fra investeringer på vel 475 millioner samt nåværende aksjekjøp på 155 millioner kroner kommer Telenors totale investering i selskapet opp i 630 millioner kroner. Dermed sitter Telenor tilbake med en urealisert gevinst i det ukrainske mobilselskapet på vel 310 millioner kroner.Kyievstar GSM åpnet sitt mobilnett for tre år siden og har siden da skaffet seg 270.000 mobilkunder og en markedsandel i Ukraina på 35,7 prosent, opp fra 26 prosent for ett år siden. Den mest dramatiske kundeveksten har selskapet fått siste år ettersom selskapet knapt satt med 60.000 kunder 01.01.00


Ukraina har tre GSM-operatører og der foruten Telenor, Tele Danmark, Deuteche Telekom og KPN finnes som eiere. Mobilpenetrasjonen er ennå svært lav på bare noen få prosent, men markedet enormt med landets 50 millioner innbyggere.

Til toppen