Telenor med sterk vekst i mobilmarkedet

Telenor-sjef Jon Fredrik vokser internasjonalt og holder stand i Norge.

Telenor-sjef Jon Fredrik vokser internasjonalt og holder stand i Norge.

Telenor opplevde i første kvartal i år en sterk vekst i tallet på mobilkunder som nå står for 53 prosent av driftsinntektene.

Totalt sett løfter omsetningen løfter seg dog svakt - den er opp 7,2 prosent fra samme kvartal i 2004 og er nå oppe i 15,2 milliarder kroner.

Resultatet før skatt var på 2.815 millioner kroner i første kvartal i år mot 5.033 millioner i første kvartal i fjor.

Reduksjonen i resultatet før skatt skyldes i hovedsak at det i første kvartal i fjor ble inntektsført en gevinst på 2,6 milliarder kroner etter salget av Cosmote.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas oppsummerer kvartalet med sterkt vekst hos Telenors hel- og deleide internasjonale mobilselskaper, åpning i Pakistan og hyggelige tall fra danske Sonofon.

Også her i Norge holder Telenor stand mot alle de nye konkurrentene - selskapet skaffet seg 12.000 nye GSM-mobilkunder i løpet av første kvartal, men mistet 22.000 da NMT-nettet stengte for godt. Telenor har nå en 56 prosents markedsandel i det norske mobilmarkedet, det samme som for et år siden.

Men omsetningen i Norge faller på grunn av reduserte fastnett-priser, noe som reduserer omsetningen i Norge med 4,5 prosent i fra samme kvartal i fjor.

Telenor skriver derfor at man øker de allerede i gangsatte aktiviteten for å kutte kostnader. Målet er å reduserer kostandende på fastnettsiden med 1,5 milliarder kroner i året innen 2007.

Telenor løfter også ADSL-salget i jevn fart. Telenor har nå 385,000 ADSL-kunder, et hopp på 59.000 kunder. 19.000 kommer fra oppkjøpet av Tiscali.

Til toppen