Telenor med stor avtale med Asker og Bærum kommune

Skal blant annet revolusjonere hjemmehjelpstjenesten med elektroniske låser.

Bruker Kari Fagerborg Bakken har vært svært fornøyd med trygghetsalarmen hun har hatt frem til i dag. Nå tror hun at de nye tekniske løsningene til kommunen vil gjøre at hun føler seg overvåket.
Bruker Kari Fagerborg Bakken har vært svært fornøyd med trygghetsalarmen hun har hatt frem til i dag. Nå tror hun at de nye tekniske løsningene til kommunen vil gjøre at hun føler seg overvåket. (Bilde: Martin Fjellanger)

Skal blant annet revolusjonere hjemmehjelpstjenesten med elektroniske låser.

HØVIKODDEN, BÆRUM KOMMUNE (digi.no): Kommunene Asker og Bærum er i gang med et digitalt løft i helse- og omsorgssektoren. For å gjøre hverdagen tryggere for de eldre skal de to modernisere hverdagen pleie- og omsorbrukere med nye trygghetsalarmer, elektroniske låser, røykvarslere, elektroniske medisindispensere og GPS-armbånd. 

Tanken er at eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge de både har lyst og mulighet. 

– Det er nettopp det innbyggerne våre vil. De ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Når vi da kan bidra med hjelpemidler som kan sikre det, tenker vi at det er veldig bra, sier kommunalsjef for pleie og omsorg Morten Svarverud i Bærum kommune til digi.no. 

Forenkler hverdagen for hjemmetjenesten

I disse dager går derfor kommunene blant annet i gang med å installere elektroniske låser hos alle sine brukere.  

Det gjør at Asker og Bærum er blant de første kommunene i Norge til å kvitte seg med 3 200 nøkler som har vært benyttet i hjemmetjenesten. 

– Disse nøklene har ført til mye jobb med logistikken. Vi har brukt mye tid, og har beregnet at vi sparer mye penger på å slippe å hente ut nøkkelen fra kontoret. Har det for eksempel skjedd noe uforutsett har de ansatte i hjemmetjenesten måtte dra tilbake på kontoret for å hente ut nøkkel, før de kunne dra videre til den aktuelle brukeren, argumenterer kommunalsjefen. 

Telenor står for de digitale løsningene

Morten Svarverud er kommunalsjef for helse og omsorg i Bærum kommune. Han er strålende fornøyd med de tekniske løsningene Telenor nå skal levere.
Morten Svarverud er kommunalsjef for helse og omsorg i Bærum kommune. Han er strålende fornøyd med de tekniske løsningene Telenor nå skal levere. Foto: Presefoto

Ifølge ham vil derfor kommunene spare mye tid på uthenting av nøkler, og brukerne vil oppleve at de får bedre hjelp fra hjemmetjenesten i nødstilfeller. 

De digitale løsningene er det Telenor som leverer.

Selskapet mener den nye satsingen i kommune-Norge er en av de mest spennende innenfor velferdsteknologi her til lands.  

– Vi er veldig fornøyd med å kunne levere denne tjenesten til Asker og Bærum. Dette er den mest omfattende bruken av teknologi i denne størrelsen og bredden. Vi tar i bruk mange sensorer,  e-lås og digitaliserer hele trygghetsalarmsektoren, sier Johan Ivarson i Telenor Objects til digi.no. Selskapet ble etablert i 2009 og er heleid av Telenor. Teknologiselskapet tilbyr totalløsninger innen velferdsteknologi

Alt skal være klart innen juni 2017

Kontrakten med de to kommunene går over fire år for Telenor, og er verdt rundt 50 millioner kroner.

Er Asker og Bærum kommune fornøyd, har kontrakten en opsjon på ytterligere fire nye år. Potensielt kan teleselskapet tjene 100 millioner kroner på avtalen.

Om alt går etter planen skal alt være innstallert og klart innen juni 2017.

– Telenor har presentert en helhetlig løsning. Vi måtte uansett bytte ut de analoge trygghetsalarmene da linjene tas ned. Alle mulighetene som finnes knyttet til teknologien som vi har fått med inn i dette tilbudet gjorde at vi landet på denne kontrakten med Telenor, sier kommunalsjef Morten Svarverud.  

Elektroniske medisindispensere overvåker

Svarverud trekker frem de elektroniske medisindispensere som et godt eksempel på hvordan den digitale moderniseringen vil forenkle livet for de ansatte i kommunen

(artikkelen fortsetter under)

Johan Ivarson er administrerende direktør for Telenor Objects.
Johan Ivarson er administrerende direktør for Telenor Objects. Foto: Martin Fjellanger

 Dispenserne gir brukerne rett mengde medisin når de trenger det, og vil varsle om noen av brukerne ikke tar medisinene når de skal. Da vil en alarm gå hos responssentralen som er bemannet med helsefaglig personale. 

Hvis sentralen ikke kommer i kontakt med brukeren vil hjemmetjenesten sende ut en sykepleier eller tilsvarende.  

Revolusjonere helsevesenet som vi kjenner det

– Vi har allerede prøvd dette systemet ut i Bærum. Denne smarte teknologien sparer kommunen for mye tid, slik at vi slipper å dra ut om det ikke er nødvendig, argumenterer kommunalsjef Svarverud. 

Lene Conradi er ordfører i Asker kommune. Hun mener at digitaliseringen vil være med på å revolusjonere helsevesenet som vi kjenner det i dag. 

– Velferdsteknologi er noe vi har hatt forhåpninger til i mange tiår. Det handler nå om at teknologien ikke lengre er fremmedgjørende, men har blitt enkel og håndgripelig. Med dette prosjektet skaper Telenor trygghet hjemme både for brukerne og deres pårørende. Med virkemidler som dette kan brukerene bo hjemme så lenge som de ønsker, samtidig som teknologien gir dem en trygghetsfølelse, sier hun til digi.no.  

Brukerne er skeptiske

Men selv om kommunene og Telenor er strålende fornøyd, er brukerne mer skeptiske til de tekniske nyvinningene.  

– Jeg må bare få si at jeg var veldig fornøyd med den trygghetsalarmen jeg har hatt frem til i dag. Jeg er litt redd for at jeg skal føle meg overvåket. Det er ikke en god følelse å ha. Jeg liker ikke tanken på at noen som skal passe på meg hele tiden, og fortelle meg hva jeg skal og ikke skal gjøre, konstaterer bruker Kari Fagerborg Backen (77).  

(artikkelen fortsetter under)

Bruker Kari Fagerborg Backen (77) har vært svært fornøyd med trygghetsalarmen hun har hatt frem til i dag. Nå tror hun at de nye tekniske løsningene til kommunen vil gjøre at hun føler seg overvåket.
Bruker Kari Fagerborg Backen (77) har vært svært fornøyd med trygghetsalarmen hun har hatt frem til i dag. Nå tror hun at de nye tekniske løsningene til kommunen vil gjøre at hun føler seg overvåket. Foto: Martin Fjellanger

 Ordførerne i Asker og Bærum er derimot ikke så bekymret for det aspektet.

Telenor tar personvernet på alvor

Lene Conradi og ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, konstaterer nemlig at tjenestene er utviklet i dialog sammen med brukerne.

Conradi og Hammer Krog mener derfor at brukernes beste har stått i fokus under hele utviklingsprosessen. 

– Brukerne føler seg usikre på eget personvern. Kan dere garantere at personvernet deres blir ivaretatt, Johan Ivarson? 

– Vi innfører ikke mer overvåkning enn det man allerede har i hjemmetjenesten. Da tenker jeg på for eksempel hjemmebesøk om natten. Kommunene skal i samråd med oss konfigurere disse tjenestene. Alle løsningene er utformet i henhold til Datatilsynets regelverk med hensyn til personvern og datasikkerhet.

–Vi skal bare fange opp informasjonen vi har behov for, slik at vi kan å sikre brukernes helse. Dette er et kjempeviktig poeng. Vi har ikke lov til å same inn data som ikke er nødvendig. Dette gjelder all teknologi man tar i bruk. Noen brukere vil vi bare spore om de ikke kommer tilbake til avtalt tid, eller om de blir meldt savnet, sammenfatter Telenor Objects-sjefen.

Asker-ordfører Lene Conradi og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog er fornøyd med den nye avtalen kommunene Asker og Bærum har inngått med Telenor. Her representert ved selskapets administrerende direktør for bedriftsmarked, Ove Fredheim.
Asker-ordfører Lene Conradi og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog er fornøyd med den nye avtalen kommunene Asker og Bærum har inngått med Telenor. Her representert ved selskapets administrerende direktør for bedriftsmarked, Ove Fredheim. Foto: Martin Fjellanger

Kommentarer (10)

Kommentarer (10)
Til toppen