Telenor mister 1100 kunder hver dag

Etter fjorårets innføring av fast forvalg har Telenor i gjennomsnitt mistet 1100 kunder hver dag til konkurrentene.

Etter fjorårets innføring av fast forvalg har Telenor i gjennomsnitt mistet 1100 kunder hver dag til konkurrentene.

Det viser tall fra en analyse om det norske telemarkedet gjort av Norsk Telecom. Ved årsskiftet hadde 227.000 kunder valgt en annen fast teleoperatør enn Telenor, noe som betyr at 1100 kunder valgte bort Telenor som sitt faste forvalg fra innføringen av fast forvalg 1. juni 1999 fram til årsskiftet.

Samtidig betyr det at vel 9 prosent av alle de 2,5 millioner norske telefonabonnentene nå er registrert med en annen fast teleoperatør enn Telenor. Telenor presenterte tall i februar som fortalte at selskapet hadde avgitt 13 prosent av markedet for taletelefoni til konkurrentene.

Det kan variere hvilke tjenester de 227.000 forvalgskundene benytter, avhengig av hva de ulike teleselskapene tilbyr. Tjenestegruppene varierer fra for eksempel vanlig telefoni, telefoni til utlandet eller telefoni til mobilnettet.

Likevel gir antallet kunder et bilde på situasjonen i markedet.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard sier til digi.no at hvis tallet er riktig så er det ikke overraskende og at selskapet nok kan miste flere kunder.

Selv om selskapet mister markedsandeler på både trafikk og kunder, har totalveksten i markedet vært så sterk at man så langt ikke ser noen inntektsnedgang.

Samtidig sier han at det er forskjell på å miste en enkeltkunde som inntektsmessig ikke betyr særlig, i motsetning til en bedriftskunde som representerer langt større inntekter.

- Inntekstveksten fortsetter ikke om andre konkurrenter skal ta større deler av markedet, noe som også er årsaken til at Telenor investerer i utlandet i håp om å kompensere for det mulige inntektsfallet, sier Melgaard.

Fast forvalg betyr at en telefonikunde ikke lenger trenger å slå en firesiffret kode foran det telefonnummeret man ønsker å ringe. Koden, som identifiserer den forhåndsvalgte teleoperatøren, er på forhånd lagt inn i Telenors sentral og dirigerer samtalene videre til telekonkurrentenes egne telenett.

I tillegg kommer de kundene som har registrert seg som kunder hos andre teleaktører som betyr at man kan ringe med andre enn Telenor hvis man bruker et prefiks. Tall fra Enitel og Tele 2 Norge viser at dette minst dreier seg om 170.000 kunder. For i tillegg kommer andre aktører i markedet for privatkunder og mindre bedrifter, som for eksempel NetCom, GTS og Tele 1 Europe.

Daglig leder i analyseselskapet Norsk Telecom AS, Tore Aarønæs sier til digi.no at selv om kundene velger andre operatører enn Telenor slik at deler av teletrafikken går i andre operatørers nett, er det ikke slik økonomisk for operatørene.

Han tror det viktigste for Telenors konkurrenter er å få over de registrerte telefonikundene som forvalgskunder. Og de kundene som har valgt fast forvalg tror han har et annet ringemønster enn den gjennomsnittlige telekunde, ved blant annet større ringevolum til utland og til mobiltelefon.

Til toppen