Telenor mister 180

Til tross for Telenors egne ønsker om å få beholde numrene 180 og 181 til sin opplysningstjeneste, trekker Post- og teletilsynet nå tilbake disse numrene. Fra årsskiftet regner tilsynet med konkurranse på nummeropplysningstjenester og da skal alle stille med like ukjente nummer.

Til tross for Telenors egne ønsker om å få beholde numrene 180 og 181 til sin opplysningstjeneste, trekker Post- og teletilsynet nå tilbake disse numrene. Fra årsskiftet regner tilsynet med konkurranse på nummeropplysningstjenester og da skal alle stille med like ukjente nummer.

Post- og teletilsynet har avsatt vel 100 telefonnummer til nummeropplysningstjenester, hvorav halvparten er tilgjengelig med en gang. En av fordelene nye aktører i markedet får er at Telenor Media AS også må dele på numrene 1850 til 1899. Det må søkes på disse numrene og det skal kanskje ikke så mye fantasi til for å forstå at tall som ligner på Telenors eksisterende opplysningstelefon blir mest ettertraktet, som for eksempel 1888, som dessuten er et nummer som er enkelt å huske.

Selskapene som vil delta i konkurranse om nummeropplysning må søke om nummer innen 10. desember og først da får en full oversikt over hvilke aktører som vil delta med nummeropplysning i det norske markedet. I en pressemelding fra Post- og teletilsynet heter det at det ved flere søkere skal tildeles nummer ved loddtrekning. Hver søker får inntil tre nummer hver og kan tas i bruk fra 15. februar.

Så langt skal minst fem selskap ha vist interesse for å operere på det norske nummeropplysningsmarkedet. En trenger ikke å være teleoperatør for å drive med nummeropplysning.

Blant selskapene som har vist interesse for opplysningstjenester er EasyConnect AS, som alene har en målsetning om å nå 20 prosents markedsandel i Norge. Om totalmarkedet er på 70 millioner samtaler og selskapet tar 20 prosent av disse til en fast minstepris på 3,88, gir dette selskapet inntekter på 60 millioner kroner i løpet av ett år.

Telenor tar i dag rundt 10 kroner per minutt for samtaler til sin opplysningstjeneste, for samtaler fra fastnettet.

Selv om Telenor mister 180 og 181, vil selskapet fremdeles spille en sentral rolle i det norske nummeropplysningsmarkedet. Selskapets database over norske telefonnummer, med navn og adresser skal gjøres tilgjengelig for alle aktørene i markedet i tråd med Telenors konsesjon.

Etter en strid mellom Telenor og Post- og teletilsynet om hvilke opplysninger Telenor skal gi fra seg er den saken nå klar. Opplysningene skal overføres til de andre aktørene til kostnadsorienterte og ikke-diskriminerende vilkår.

Telenor jobber nå med rutiner for hvordan Telenor skal levere fra seg grunndataene og å etablere en basis for hvordan forhandlingene for prisen på dataene skal være. Og Telenor mister ikke sine godt innarbeidete opplysningsnummer før i april neste år.

Til toppen