Telenor Mobil mot overskudd

Fremdeles går Telenor Mobil med underskudd, men planen er sorte tall i regnskapet neste år. Samtidig legges det opp til kraftige prisreduksjoner, mindre kryssubsidiering og flere kunder.

Fremdeles går Telenor Mobil med underskudd, men planen er sorte tall i regnskapet neste år. Samtidig legges det opp til kraftige prisreduksjoner, mindre kryssubsidiering og flere kunder.

Bunnlinja for Telenor Mobil i årets første ni måneder viser et overskudd på 151 millioner kroner før skatt, sammenlignet med 91 millioner for samme tid i fjor. Omsetningen på 2.787 millioner kroner er 311 millioner kroner høyere enn i fjor.

Tredje kvartal alene endte på 40 millioner kroner i minus, noe Telenor Mobil forklarer med en enorm kundetilgang og derav høyere provisjonskostnader. Det er likevel mindre enn fjorårets minus på 72 millioner kroner i samme periode.

Ved utgangen av 3. kvartal hadde Telenor Mobil 895.000 abonnenter, der 48 prosent var GSM-kunder. Det er på GSM-området Telenor opplever størst vekst for tiden med i underkant av 170.000 nye kunder hittil i år. Over halvparten, 92.000, har kommet til det siste kvartalet.

Telenors mobilsjef, Stig Herbern, vil ha 70 prosent av alle mobilkunder innen 2001, av et totalmarked som beregnes til 1,5 millioner abonnenter. På et presseseminar på Sundvollen onsdag sa Herbern at målsetningen er en markedsandel på 64 prosent i desember i år.

Herbern varslet også lavere mobilpriser til neste år, som i kroner og øre betyr 700 millioner kroner i direkte inntektstap med en prisnedsettelse på mellom 20-30 prosent fra 1. januar, og med ytterligere prisreduksjoner senere på året. Reduksjonene skal gjelde både når en ringer fra fast nett til mobil, men også fra mobil til mobil. Målet er at det ikke skal være dyrere å ringe fra fast telefon til mobil, sammenlignet med mobil til mobil.

Plusstallene i regnskapet skal berges ved en ytterligere vekst i antall kunder men også i økt volum. Beregningene viser at hver kunde vil ringe 7-8 prosent lengre samtaler til neste år.

Ifølge Herbern skal det bli tøfft for nestemann som etablerer seg som mobiloperatør i Norge.

Til toppen