Telenor Mobil påklager Sense-adgang

Telenor Mobil påklager Post- og teletilsynets vedtak om å gi Sense Communications tilgang til Telenors mobilnett. Selskapet mener det ikke foreligger hjemmel for å gi slik tilgang til aktører uten eget nett, verken i norsk telelovgivning, eller i EØS- og EU-retten. Telenor mener PT har tolket forskriftene feil.

Telenor Mobil påklager Post- og teletilsynets vedtak om å gi Sense Communications tilgang til Telenors mobilnett. Selskapet mener det ikke foreligger hjemmel for å gi slik tilgang til aktører uten eget nett, verken i norsk telelovgivning, eller i EØS- og EU-retten. Telenor mener PT har tolket forskriftene feil.

I en 24-siders klage stilet til Samferdselsdepartementet, skriver Telenor Mobil at Post- og teletilsynet (PT) ikke bare har tolket forskriftene og gjeldende konsesjon feil, men heller ikke har foretatt en grundig nok saksbehandling.

I brevet skriver Telenor at PT har begått saksbehandlingsfeil ved ikke å utrede de faktiske forhold og konsekvenser vedtaket vil medføre.

Brevet, som er signert selskapets administrerende direktør, Stig Herbern, sier at PT med vedtaket om å gi Sense tilgang til Telenors mobilnett med et pennestrøk setter til side "forutsetningene om ensartet regelverk og like konkurransevilkår for norske og europeiske teleoperatører".

"Norsk telepolitikk har hittil vært basert på at operatørene må ha konsesjon for å få den tilgang til mobilnett som PTs vedtak innebærer. Konsesjoner har således vært myndighetenes verktøy for å regulere konkurransen på mobilområdet."

Telenor Mobil mener at Samferdselsdepartementet senest ved konsesjonstildelingen på GSM 1800 tidligere i år, har regulert spørsmålet om tilgang til mobilnettene. "En ny mobiloperatør må bygge ut sitt nett i minst fire byer før de kan kreve avtaler om nasjonal roaming til andre mobilnett."

Telenor Mobil skriver i brevet at selskapet er åpen for andre tilknytningsformer for Sense til Telenors mobilnett, for eksempel gjennom prefiks.

Til toppen