Telenor Mobil sier "Hallo"

Telenor Mobil bruker nesten 15 millioner kroner på sin nye kampanje der kundebladet "Hallo" er sentralt. I et opplag på 800.000 skal bladet sendes til alle kundene selskapet har innen mobil, data og personsøking.

Telenor Mobil bruker nesten 15 millioner kroner på sin nye kampanje der kundebladet "Hallo" er sentralt. I et opplag på 800.000 skal bladet sendes til alle kundene selskapet har innen mobil, data og personsøking.

Hallo er foreløpig Telenor Mobils største markedsføringssatsing. I utgangspunktet skal bladet presentere Telenor Mobils egne produkter, samt en mobilguide.

Litt av poenget med bladet er å gi kundene mulighet til å finne mer informasjon ved hjelp av telefon, telefaks, data eller Internett.

De første eksemplarene av bladet har allerede nådd de første av selskapets en million kunder. Etter planen skal bladet komme med fire utgaver hvert år.

Til toppen