Telenor Mobil slapp unna mobilforbud

I januar varslet Konkurransetilsynet at det vurderte å totalforby Mobilbonus-programmet til Telenor. Etter intens kommunikasjon mellom partene slipper Telenor unna med noen endringer.

I januar varslet Konkurransetilsynet at det vurderte å totalforby Mobilbonus-programmet til Telenor. Etter intens kommunikasjon mellom partene slipper Telenor unna med noen endringer.

KonkurransetilsynetTelenor Mobil AS visse endringer i utformingen av Mobilbonus-programmet til teleselskapet.

For Telenor er dette en stor lettelse siden tilsynet i januar signaliserte at hele programmet kunne bli totalforbudt.

Les saken her:


- Vi har gitt dem rett i noen argumenter, ja. Det finnes effektivitetsgevinster ved innføring av visse tjenester, hvor det er avgjørende å nå opp i en kritisk masse kjapt. Programmet rasjonaliserer markedsføringen og gjør at Telenor kommer i raskere kontakt med kundene. Det gir lavere kostnader enn ved allmenne markedsføringskampanjer, for eksempel gjennom media.

Det sier avdelingsdirektør Lasse Fridstrøm i Konkurransetilsynet til digi.no.

"Mobilbonus representerer et konkurransehinder i markedene. Ordningen påfører kundene kostnader eller et visst bry om de vil skifte leverandør", sa tilsynet i januar i år.

I dag skriver tilsynet i en pressemelding: "I begynnelsen av året varslet Konkurransetilsynet at det vurderte å totalforby tjenesten Mobilbonus og programmer med tilsvarende virkning. Dagens vedtak er mindre omfattende. Bakgrunnen for dette er at Mobilbonus-programmet trolig kan gi visse effektivitetsgevinster knyttet til Telenors markedsføring. Programmet vil neppe begrense konkurransen i vesentlig grad, med de restriksjoner som nå er vedtatt. Til forskjell fra f. eks. flyselskapenes bonusprogram gir Mobilbonus-programmet ikke uforholdsmessig store fordeler til kunder som retter særlig mange og store kjøp mot ett enkelt selskap."

Fridstrøm utdyper sammenligningen med flyselskapene overfor digi.no:

- Dette lojalitetsprogrammet skiller seg vesentlig fra flyselskapenes hvor du får store gevinster ved store kjøp i ett av flyselskapene. Telenors Mobilbonus-program gir ingen slike overproposjonale gevinster. Dessuten vil ikke mobilbonusen ha liknende problemstillinger knyttet til at de ansatte har andre private interesser enn sin egen bedrift, sier han og sikter til at det er mulig å samle bonusprogram på flyreiser og benytte dem til privatreiser på mange arbeidsplasser.

- Flybonusen blir da en kile mellom bedriftens og de ansattes egeninteresser. Når man har et mobilabonnement er det arbeidsgiveren som bestemmer hvilken operatør som skal brukes, sier Fridstrøm som mener det er vanlig at tilsynet modererer sin beslutning etter et varsel om inngripen.

- Det vil svært ofte bli en endelig beslutning som er mindre omfattende enn varslet. Vi går alltid inn i en prosess hvor aktørene får uttale seg og lytter til deres argumenter.

- Hva med konkurrentene som rammes , snakker dere med dem?

- Vi spør også andre aktører i markedet.

Konkurransetilsynet skriver i pressemeldingen at de har hatt en konstruktiv dialog med Telenor Mobil: "Hensikten har vært å utforme restriksjoner som ivaretar hensynet til effektiv konkurranse, uten å spolere de effektivitetsgevinster selskapet ønsker å oppnå gjennom Mobilbonus-programmet. "

Men Telenor slipper altså ikke helt unna og må endre programmet innen 1. oktober, med virkning tre år fremover.

Mobilbonustilbudet har til nå tilbudt medlemmene poeng hver gang brukerne benytter seg av tjenester fra Telenor Mobil. Et medlem får 12 poeng per ringeminutt til Telenor Mobils abonnenter eller abonnenter av operatører som benytter Telenors mobilnett, 10 poeng per ringeminutt til fastnettabonnenter uavhengig av operatør, og 12 poeng per utgående tekstmelding. Ett poeng tilsvarer ett øre i verdi.

I tillegg har Mobilbonus blitt koplet til øvrige tilbud fra Telenor som for eksempel betalingsløsningen MobilHandel og ved kjøp av mobiltelefon
hos Telenor Mobil.

Disse endringene må gjøres i bonusprogrammet:
* Selskapet pålegges heretter å utbetale verdien av bonuspoengene automatisk dersom abonnementet avsluttes. I motsatt fall vil det være forbundet med en viss kostnad eller et visst bryderi for kundene å bytte til en annen mobiloperatør. Slik vil kundene til en viss grad kunne "låses" til Telenor.

* Konkurransetilsynet forbyr også Telenor Mobil å la opptjening av bonuspoeng være avhengig av hvem man ringer til. Slik bonusprogrammet fungerer i dag får ikke Telenor-kundene poeng når de ringer Netcom, eller operatører som ikke benytter Telenor.

* Det blir dessuten forbudt å la Mobilbonus-medlemmer benytte poeng til kjøp av mobiltelefoner. Bakgrunnen for dette er at det er svært vanlig å tegne abonnement samtidig som en kjøper ny mobiltelefon. Dersom Mobilbonus-poengene kan brukes til kjøp av mobiltelefon, vil dette også legge føringer på hvor man tegner abonnement. Dette vil svekke konkurransen i markedet og muligens lede til høyere priser.

Pressetalsmann Helge Dietrichson i Telenor er fornøyd med avgjørelsen og mener endringene er innenfor rimelighetens grenser.

- Tilsynet vurderte å totalforby tjenesten, avgjørelsen indikerer en mindre omfattende inngripen. Vi synes dette vedtaket er helt akseptabelt og skal utføre endringene innenfor angitt tidsfrist, sier Dietrichson.

Han mener det er en trend med lojalitetsprogram på mange områder i samfunnet.

- Aktørene er i skarp konkurranse med hverandre, og det er naturlig å honorere lojalitet og stort forbruk. Men vi forstår også at det er et viktig anliggende ikke å sementere markedet slik at man hindrer konkurranse. Vi har vært i konstruktiv dialog med tilsynet om dette, og vi tror ikke disse endringene vil ødelegge for bonusprogrammet vårt, sier Dietrichson.

Til toppen