Telenor møter mange konkurrenter

Telenor er sent ute med IP-telefoni og møter nå over førti konkurrenter, påpeker teleanalytiker Tore Aarønæs.

Telenor er sent ute med IP-telefoni og møter nå over førti konkurrenter, påpeker teleanalytiker Tore Aarønæs.

Telenor legger i dag den siste finpussen på sitt kommende IP-telefonitilbyd - etter en utsettelse har telegiganten lovet digi.no å lansere i andre halvdel av mars.

Telenor har i dag rundt to millioner fasttelefoniabonnenter som alle er tilknyttet Telenors kobbernett enten direkte eller gjennom videresalg fra andre internett-tilbydere. Inntektene fra fasttelefoni har ubetinget vært Telenors melkeku og gitt mellom ti og elleve milliarder kroner i året.

Men fjoråret var gjennombruddet for bredbåndstelefoni, med mulighet for å ringe gratis over datalinjen. Dermed kan fasttelefonen kuttes ut. Telenor har naturlig nok vært tilbaketrukken med lanseringen som vil tape store inntekter både på tellerskritt og abonnement. Først i desember lanserte Telenor bredbåndstelefoni mot bedrifter.

Nå har konkurransepresset blitt for stort for Telenor som har kjørt en analyse på kostnader og hvordan dette kan gi utslag i lavere priser.

Det knytter seg nå stor spenning til hvilken strategi Telenor vil legge seg på i forbindelse med den forestående lanseringen av bredbåndstelefoni mot massemarkedet. Telenor er sent ute, og det har i mellomtiden dukket opp et førtitalls andre aktører som tilbyr bredbåndstelefoni over ADSL, kabel-TV og fiber.

- Telenor har sittet på en svært grønn gren veldig lenge, framholder teleanalytiker Tore Aarønæs til digi.no.

Nå må Telenor ta stilling til hvilken prismodell og funksjonalitet det nye produktet skal ha og i hvilken grad det skal være pakket sammen med andre tjenester. Det blir også spennende å se hvilken prisstrategi Telenor legger seg på både i forhold til lavere fasttelefonavgift og tellerskritt.

Aarønæs antyder at det i dag er rundt 65.000 bredbåndstelefonikunder i Norge, og at dette vil aksellerere raskt. Innen utgangen av 2005 vil det være minst 200.000 bredbåndstelefoner, tipper han. Til sammenligning var det bare 10.000 bredbåndstelefoner i 2003.

Norge ligger likevel langt fremme i forhold til resten av Europa, som nå har et klart mål om å fremme konkurransen i telesektoren. Aarønæs forteller at det foregår et intenst spill mellom de gamle televerkene og EU som presiserer at det er virksom konkurranse dersom en aktør har mer enn 50 prosent markedsandel.

Europaorganet European Regulatory Group (ERG) har nylig publisert en rapport der målet er at bredbåndstelefoni skal settes i fokus i årene som kommer. Det skal jobbes for at flest mulig skal kunne få tilgang til å ha en bredbåndstelefon.

Til toppen