Telenor nærmer seg 150 millioner mobilbrukere

Tallet på mobilabonnenter fortsetter å vokse, og resultatet gjør et kraftig hopp.

Telenor nærmer seg 150 millioner mobilbrukere

Tallet på mobilabonnenter fortsetter å vokse, og resultatet gjør et kraftig hopp.

Telenor har kunngjort sine tall for første kvartal: Konsernet er fornøyd, først og fremst over fortsatt vekst og stabil margin.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte driftsinntektene med 4,0 prosent til 26,3 milliarder kroner. EBITDA-marginen før andre inntekter og kostnader økte med tre tidels poeng til 35,1 prosent. Det justerte driftsresultatet økte med 13,2 prosent til 5,5 milliarder kroner, og resultatet etter skatt og minoritetsinteresser økte med 43,4 prosent til 4,6 milliarder kroner.

Tallet på mobilabonnenter økte med 4 millioner til 147 millioner, hovedsakelig som følge av høy nettovekst i Pakistan, Bangladesh og Thailand, poengterer Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas. Han beklager at økende kronekurs legger press på den rapporterte inntekstvekst.

Fra Telenors internasjonale virksomhet framhever Baksaas at Kyivstar i Ukraina har levert et «fremragende resultat».

– I Asia opplever vi et mer turbulent forretningsklima med vesentlig høyere priser på basisvarer som ris og drivstoff, noe som påvirker kjøpekraften. Dette påvirker også inflasjonen og kostnadsnivået generelt i regionen. På tross av disse utfordringene gjør våre virksomheter det bra dette kvartalet. Sterk konkurranse og høy markedsvekst i Bangladesh vil fortsette å legge press på ARPU (gjennomsnittlig inntekt per abonnent) og marginer i Grameenphone, sier Baksaas.

Baksaas sier at nye tjenester i Asia har gitt positive resultater.

– Vi har lansert flere innovative og brukervennlige løsninger i nært samarbeid med partnere. Eksempler på dette er finansielle tjenester via mobiltelefon i Bangladesh og Thailand, og en mobil helsetjeneste i Pakistan. Vi vil fortsette å gjøre tjenestene som åpner seg gjennom mobilkommunikasjon tilgjengelig.

Om det nordiske markedet har Baksaas denne kommentaren:

– Vi opprettholder et sterkt fokus på operasjonell effektivitet i vår norske mobilvirksomhet. Vi leverte en solid underliggende vekst i inntektene fra egne kunder på fem prosent, noe som utligner mesteparten av reduksjonen i grossistinntektene. EBITDA-marginen har styrket seg betydelig fra forrige kvartal og reflekterer at effektiviseringstiltak har blitt satt i gang.

Her er hovedtallene fra første kvartal:

    Les også:

Til toppen