RESULTATERFINANS

Telenor ned 320 millioner

Telenor økte omsetningen i årets første 9 måneder sammenlignet med samme periode i fjor, men resultatet ble 320 millioner kroner dårligere. Verst går det for Telenor Bedrift som tapte 10 millioner kroner i tredje kvartal.

Frode Eriksen
7. nov. 1997 - 13:59

Telenor øker omsetningen fra mobilsiden, fast telefoni, salg av kundeutstyr og via nye oppkjøp. Resultatet for årets ni første måneder før skatt er på 1,6 millarder kroner, som er en nedgang på 320 millioner fra i fjor. Telenor omsatte i kvartalet for 6,333 milliarder kroner, som er 995 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor.

Driftsresultatet til Telenor er etter tredje kvartal på 2.171 millioner kroner, tilsvarende 2.230 millioner kroner i samme periode i 1996. I tredje kvartal ble driftsresultatet 905 millioner kroner, en økning på 56 millioner kroner i forhold til tredje kvartal 1996.

Telenor har så langt i år investert for ca 6,3 milliarder kroner, hvorav 3,3 milliarder er i Norge. Netto finanskostnader utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 1997 163 millioner kroner, en reduksjon i forhold til samme periode i fjor på 109 millioner kroner. Et lavere rentenivå samt økt utbytte fra satellittorganisasjonene forklarer reduksjonen i netto finanskostnader.

Telenor Bedrift

Telenor Bedrift har et resultat før skatt hittil i år er på minus 10 millioner kroner, som er en nedgang på 220 millioner kroner fra samme periode i fjor. I tredje kvartal alene har Bedrift et resultat på 12 millioner kroner.

Omsetningen ved utgangen av 3. kvartal 1997 var på 7.097 mill. kroner mot 7.035 mill. kroner i samme periode i fjor. Omsetningen i 3. kvartal var 2.325 mill kroner, mot 2.359 mill. kroner i samme periode i 1996.

Årsaken til det dårlige resultatet tilskrives økt marginpress, svak resultatmessig utvikling i programvareselskapene og NDUK samt økte avskrivninger som følge av IT-investeringer og goodwill ved oppkjøp.

Telenor International

Telenor International omsette ved utgangen av 3. kvartal 1997 for 2.573 mill. kroner som er 394 mill kroner høyere enn i samme periode i 1996. Omsetningsøkningen gjelder i første rekke trafikk fra utlandet og satellittvirksomhet. Omsetningen i 3. kvartal ble 960 mill. kroner mot 730 mill. kroner i samme kvartal i fjor.

I august ble GSM-nettet i Kaliningrad, der Telenor eier 49%, åpnet. Telenor er engasjert i 10 mobiltelefonoperasjoner i utlandet hvorav syv er satt i drift. Telenor er dermed blant de 10 største mobiloperatørene i Europa etter de siste engasjementene i Tyskland, Hellas og Østerrike i 1997. Telenor er ikke fornøyd med utviklingen på sin personsøkervirksomheten utenfor Norge.

Telenor regner med å investere rundt 1 mrd. kroner i sin neste satellitt, Thor 3, med 14 transpondere. Thor 3 vil gi en kapasitetsøkning på over 30%. I tråd med stategien for satellittvirksomheten, er Telenor nå den 3. største satellittoperatør i Europa.

Resultat før skatt i 3. kvartal ble -82 mill. kroner mot 136 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt hittil i år er -91 mill. kroner mot 400 mill. kroner samme periode 1996. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak betydelig satsing i ny internasjonal virksomhet. Telenor skriver i kvartalsberetningen at de store investeringene som er foretatt i ny virksomhet i utlandet vil først etter noen år bidra med positive resultater.

Telenor Plus

Telenor Plus hadde ved utgangen av 3. kvartal 1997 en omsetning på 2.115 mill. kroner mot 1.806 mill. kroner i samme periode i fjor. Omsetningen i 3. kvartal var 606 mill. kroner, som er en økning på 58 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor.

Telenor skriver at markedet for TV-kort er preget av illegal konkurranse fra piratkort, spesielt i Sverige og Danmark. CTVs satellittkortpakke er den ledende i Norden med ca. 200.000 abonnenter. Trenden i teletorgtjenestene med fallende etterspørsel etter underholdningstjenester og økt etterspørsel etter nyttetjenester fortsatte i 3. kvartal.

Resultat før skatt etter 3. kvartal 1997 er 213 mill. kroner mot 211 mill. kroner i samme periode i 1996. I 3. kvartal ble resultat før skatt 33 mill. kroner mot 45 mill. kroner i samme kvartal i fjor.

Canal Digital det Telenor eier 50% har et negativt resultat på 49 mill. kroner hittil i år. Selskapet er i oppstartfasen og skal stå for analog og digital distribusjon av satellitt-tv-kanaler og -tjenester til nordiske husholdninger.

Telenor Mobil

Telenor Mobil har kommet i siget med en omsetning hittil i år på 3.705 mill. kroner mot 2.787 mill. kroner i samme periode i 1996. Omsetningen i 3. kvartal ble 1.398 mill. kroner som er en økning på 403 mill. kroner i forhold til 3. kvartal 1996.

Telenor Mobil hadde ved utgangen av 3. kvartal 1997 1.161.569 abonnenter sammenlignet med 895.000 abonnenter på samme tidspunkt i 1996, og har så langt i år hatt en netto tilgang på 222.159 GSM-abonnenter, med tilgang i 3. kvartal på 96.966 abonnenter.

Resultat før skatt ved utgangen av 3. kvartal var 559 mill. kroner mot 150 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 1996. Resultat før skatt i 3. kvartal ble 244 mill. kroner, som er 284 mill. kroner høyere enn for samme periode i fjor. Resultatforbedringen er en kombinasjon av økt mobilrelatert omsetning og lavere avskrivninger. Avskrivningstiden for NMT- og personsøkernettene er med virkning fra 1. januar 1997 forlenget. Effekten av dette pr. 3. kvartal utgjør ca. 180 mill. kroner.

Telenor Privat

Omsetning ved utgangen av 3. kvartal var på 5.281 mill. kroner, opp 25 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultat før skatt ble 319 mill. kroner mot 350 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 1996. Omsetning og resultat før skatt i 3. kvartal 1997 ble henholdsvis 1.772 mill. kroner og 106 mill. kroner. I 3. kvartal 1996 var omsetning og resultat før skatt henholdsvis 1.774 mill. kroner og 157 mill. kroner.

Volumveksten i telefontrafikken hittil i år er ca. 10 prosent i forhold til samme periode i fjor, i hovedsak som økt trafikk mot mobilnettene. ISDN Privat er installert hos 19.800 abonnenter i 3. kvartal. Til sammen har ca. 50.000 «ISDN Privat», som tilsvarer 2,5% av Telenor Privats abonnementsmasse.

Telenor Nextel

Ved utgangen av 3. kvartal har Nextel ca 150.000 internettabonnenter. Som følge av sterk priskonkurranse har tilgangen av nye abonnenter delvis blitt oppveiet med avgang av gamle abonnenter.

Omsetning og resultat før skatt ved utgangen av 3. kvartal var henholdsvis 162 mill. kroner og -183 mill. kroner.

Telenor Nett

Ved utgangen av 3. kvartal hadde selskapet en omsetning på 6.747 mill. kroner mot 6.468 mill. kroner i samme periode i 1996. Resultat før skatt utgjorde 1.175 mill. kroner mot 878 mill.kroner i samme periode i fjor.

Omsetningen i 3. kvartal ble 2.280 mill. kroner mot 2.146 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal ble 425 mill. kroner, som er 59 mill. kroner høyere enn 3. kvartal 1996.

Telenor Installasjon

Telenor Installasjon hadde ved utgangen av 3. kvartal en omsetning på 1.298 mill. kroner. Resultat før skatt ble 39 mill. kroner. Omsetning og resultat før skatt i 3. kvartal var henholdsvis 435 mill. kroner og 29 mill. kroner. Det er ikke utarbeidet sammenligningstall for 1996.

Selskapet har så langt i 1997 hovedsaklig utført arbeid på vegne av andre Telenorselskap.

Telenor hadde ved utgangen av 3. kvartal en egenkapitalprosent på 45,9 prosent. Antall årsverk er 19.450 årsverk, hvorav ca. 2.300 årsverk er i utlandet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.