Telenor nekter å følge teletilsynets vedtak

Telenor brukte tre dager på å bestemme seg for å klage på det nå ukegamle vedtaket fra Post- og teletilsynet, som pålegger selskapet å tilby telefonabonnement til konkurrerende teleselskap. De siste tre årene har Telenor-sjef Tormod Hermansen bare fått medhold i to av 12 klagesaker.

Telenor har ikke bare bestemt seg får å klage på selve vedtaket fra Post- og teletilsynet. I et brev til Samferdselsdepartementet datert tre dager etter teletilsynets vedtak ber Telenor om at den delen av vedtaket som sier at selskapet innen 22. oktober skal utarbeide et tilbud for videresalg, gis oppsettende virkning. Med andre ord at denne delen av vedtaket ikke gjøres gyldig før klagen fra Telenor er behandlet.

Telenor lover at klagen på vedtaket skal sendes innen klagefristen som er 22. oktober.

Men Telenor ber departementet om to ting til.

For i tillegg til oppsettende virkning på å utarbeide tilbudet ber Telenor om utsatt frist for å redegjøre for tiltak knyttet til etableringen av denne ordningen fra 1. november til 15. desember. Dessuten ber Telenor om utsatt iverksettelse av selve vedtaket fra Post- og teletilsynet, som pålegger Telenor å etablere og tilby teleaktører fasttelefoni for videresalg.

Dagens Næringsliv skriver mandag at Telenor ligger på klagetoppen hos Post- og teletilsynet. Siden 1999 har Telenor klaget på 12 vedtak fra tilsynet, eller halvparten av alle klager som behandles. Og statistikken for tele-sjef Tormod Hermansen er nedslående. Av de 12 klagene har selskapet bare fått to medhold.

Stadig flere klager sendes nå direkte til Samferdselsdepartementet som er teletilsynets overordnede.

Telenors advokat, Katinka Mahieu, skriver i brevet til Samferdselsdepartementet at klagen sendes direkte til departementet, siden Post- og teletilsynet i sitt vedtak skriver at Telenor ikke kan påregne å få utsatt fristen.

Telenor mener saken stiller telepolitiske spørsmål som argument om hvorfor vedtaket må gis oppsettende virkning inntil klagen blir behandlet. Selskapet henviser til tidligere korrespondanse med Konkurransetilsyet datert 24. august om samme sak der selskapet har gjort det klart at en ikke kan etablere en ordning for videresalg av fastabonnement før om 12-15 måneder. Eller senest i 2003.

I brevet til departementet spør Telenor derfor om 12-15 måneder ligger innenfor de fristene som Post- og teletilsynet beskriver i sitt brev, som "...så raskt som mulig...", og i en annen del av vedtaket "...innen rimelig tid...".

Telenor varsler også at prissettingen på et slikt abonnementstilbud vil få konsekvenser for priser på andre teletjenester i markedet. "Å lansere et tilbud før det eventuelt er fastslått av klageinnstansen at Telenor skal ha plikt til å tilby dette, samt hvilke prinsipper som eventuelt skal gjelde for prisfastsettelsen vil skape usikkerhet og uforutsigbarhet for Telenor, Telenors kunder og andre aktører i markedet", skriver Telenors advokat i brevet til departementet.

Til toppen