Telenor nest største eier i Intelsat

Satellittjenester er et viktig vekstområde for Telenor. Nå øker Telenor eierandelen i den internasjonale satellittorganisasjonen Intelsat til 5,6 prosent og blir dermed nest største eier etter amerikanske Comsat.

Satellittjenester er et viktig vekstområde for Telenor. Nå øker Telenor eierandelen i den internasjonale satellittorganisasjonen Intelsat til 5,6 prosent og blir dermed nest største eier etter amerikanske Comsat.

Telenor øker eierandelen fra 4,6 til 5,6 prosent som betyr at selskapet blir en større eier i Intelsat enn både Telecom Italia og British Telecom som i fjor var større eiere enn Telenor med henholdsvis 5,16 og 5,68 prosent. Amerikanske Comsat er største eier i Intelsat med 20 prosent.

- Intelsat er en viktig del av våre tjenester. Det er viktig for Telenor å benyttte anledningen til å styrke investeringene i Intelsat i forbindelse med restruktureringen som skal gjøre Intelsat til en mer konkurransedyktig organisasjon, sier administrerende direktør i Telenor Satellite Services, Pål Sørensen.

Intelsat sine 143 medlemsnasjoner har via ulike teleselskap skutt inn $ 1,8 milliarder (14 milliarder kroner) for å drive organisasjonens 19 satellitter. Intelsat er en global backbone for internasjonal teletrafikk og omsetter for rundt $ 1 milliard hvert år.

I tillegg til investeringen i Intelsat er Telenor tungt inne i Inmarsat som fjerde største eier og som største eier i systemets mest trafikkerte jordstasjon på Eik.

Til toppen