Telenor nøler med barneporno-filter

Telenor har lansert et nytt barneporno-filter - som du kan be om å få låst opp.

Telenor har lansert et nytt barneporno-filter - som du kan be om å få låst opp.

Telenor lanserer nå i samarbeid med KRIPOS et nytt filter mot barneporno på Internett. Filteret skal hindre at Internett-kunder av Telenor får tilgang til nettsider som tilbyr barneporno. Men Telenor har ikke tatt skrittet fullt ut.

Det er Telenor som skal eie og drifte den tekniske løsningen. KRIPOS skal gi Telenor oppdaterte oversikter over nettsteder som formidler slikt materiale.

Filteret vil være på plass i løpet av oktober, og vil gjelde for alle Telenors Internett-kunder, både via oppringt forbindelse og bredbånd. Filteret ligger sentralt hos Telenor, og ikke på den enkelte kundes datamaskin.

Dersom en Telenor-kunde forsøker å åpne en side med barnepornografisk innhold, kommer det opp en sperreside med informasjon om filteret, samt en lenke til KRIPOS. KRIPOS har til nå registrert flere hundre nettsteder med ulovlig barnepornografi.

Telenor presiserer at selskapet skal ikke utøve noen form for generell overvåking eller domstolslignende oppgaver i form av å vurdere lovligheten av innhold som formidles av andre, utover det som følger av gjeldende retts aktsomhetskrav.

Telenor anser likevel at det i spesielle tilfeller kan være riktig å utvise en proaktiv holdning overfor det innhold som formidles, f. eks. ved spredning av innhold av typen barnepornografi.

Men hvor effektivt dette filteret vil bli og hvor mye barneporno det vil stoppe er uklart. For i pressemeldingen står det følgende:

"Kunder som ikke ønsker et innholdsfilter på sin internettkonto vil få muligheten til å fjerne dette ved å henvende seg til Telenor."

digi.no spurte derfor informasjonssjef i Kripos om ikke denne muligheten gjorde filteret lite effektivt. digi.no ble da henvist til Kripos-sjef Arne Huuse, men han var ikke tilgjengelig for kommentar.

- Dette har ikke vært gjort før og dette er et første skritt, sier Esben Tuman Johnsen, informasjonssjef Telenor Norge. Så vi gir nå av prinsipiell årsaker kunder en mulighet til å bli unntatt. På sikt ønsker vi at vi skal kunne stenge helt. Vi ønsker en debatt med myndigheter og andre operatører for å se hvordan dette vil utvikle seg, sier Esben Tuman Johnsen, informasjonssjef Telenor Norge.

Telenor presiserer i sin pressemelding at man ikke på noen som helst måte vil ta vare på dataene, eller logge hvem som faktisk treffer filteret.

Telenor påpeker også at det nye systemet bare stopper en del nettsider. Distribusjon via fildeling, e-post og liknende vil ikke bli påvirket av filteret.

- Selv om man kan få det åpnet vil det nye filteret stoppe en del nygjerrige brukere og bremse inntektene til kommersielle aktører som legger ut barneporno på nett, påpeker Tuman Johnsen.

- Barnepornografi på Internett er et alvorlig problem som vi vil være med på å bekjempe," sier Berit Kjøll, direktør for privatmarkedet i Telenor. "Det er viktig å understreke at vi ikke vil drive noen form for sensur, og at det er KRIPOS som bestemmer hvilke nettsteder det ikke skal gis tilgang til. Vi er likevel opptatt av å bidra der vi kan, og kombinasjonen av vår teknologi og KRIPOS' kompetanse vil kunne føre til færre overgrep mot barn," sier Berit Kjøll.

I fjor utfordret justisminister Odd Einar Dørum politiet, næringslivet og andre samfunnsaktører til en felles innsats mot barnepornografi. KRIPOS og Telenor tok utfordringen og har i samarbeid utviklet filteret som sannsynligvis er det første i sitt slag i verden.

"Dette er kriminalitetsforebyggende arbeid på sitt aller beste, sier KRIPOS-sjef Arne Huuse. Filteret vil hindre et betydelig antall potensielle brukere blant Telenors nærmere en million norske internettkunder. Evner man som i dette tilfellet å tenke på tvers av sektorer og samarbeide med andre samfunnsaktører, kan vi forebygge kriminalitet mer effektivt," sier han.

Barnepornofilteret er gratis, og Telenor deler gjerne kompetanse og teknologi på dette området med andre Internett-leverandører. Dersom andre Internett-leverandører nasjonalt og internasjonalt henger seg på, kan dette på sikt ramme kommersielle distributører av barnepornografi med stor tyngde.

"Dersom andre lands politimyndigheter og leverandører av Internett-tjenester tar etter oss, kan vi på lengre sikt rive kundegrunnlaget vekk fra denne kyniske, internasjonale industrien som utsetter barn for vold og seksuelt misbruk for å tjene penger på det," sier Huuse. "KRIPOS skal bidra til at dette tiltaket gjøres kjent i Interpol, Europol og andre internasjonale fora vi deltar i," sier Huuse.

"Telenor har i flere år samarbeidet med Redd Barna for å fremme trygg bruk av Internett for barn, og vi har i felleskap utviklet et meget effektivt program, KidSurf, som hjelper foreldre å sette grenser for barns Internett-bruk," sier Berit Kjøll. "Vi har også tatt tak i relaterte problemstillinger som filter mot såkalt modemkidnapping og søppelpost. Når vi nå tar et skritt videre i samarbeid med KRIPOS om bekjempelse av barnepornografi er dette en naturlig forsterkning og videreføring av vårt arbeid for å gjøre bruken av Internett sikrere og samtidig hindre overgrep mot barn," sier Kjøll.

Til toppen