Telenor: – Nordmenn er skeptiske til å dele persondata

Men vi ønsker likevel persontilpassede tjenester.

Telenor: – Nordmenn er skeptiske til å dele persondata
Nesten 7 av 10 norske forbrukere sier ifølge Telenor at de ikke vil dele persondata med tjenester for å få mer tilpassede apper og tjeneste. Men halvparten av forbrukerne ønsker likevel slike persontilpassede tjenester. Bilde: Colourbox

Telenor Research har sammenlignet hvor villige forbrukere i ti ulike land er til å dele persondata for å få flere persontilpassede goder fra tjenestetilbydere. Den viser at det er i Norge at forbrukerne er mest skeptiske til gi fra seg persondata på denne måten. Bare 3 av 10 blant de norske forbrukerne sier at de er villige til å gjøre dette, skriver Telenor Norge i en pressemelding.

Samtidig ønsker halvparten at apper og nettjenester tilpasses deres behov og tjenester. Dette avhenger dog litt av hva dataene brukes til.

Ifølge Telenor svarer 38 prosent av de norske respondentene at de er mer villige til å dele data dersom de får personalisert kundeservice, mens 31 prosent sier de er villige til å dele data mot å for persontilpassede apper og tjenester.

Reklame?

Bare 15 prosent vil dele data for å få personalisert reklame. Hvor mange av disse som aktivt bruker Facebook, Google og andre tjenester som samler inn persondata nettopp for å tilby persontilpasset reklame, sier det ingenting om.

– Det er altså et klart misforhold mellom ønsket om å bruke personaliserte tjenester og viljen til å stille data til disposisjon. Undersøkelsen indikerer at dette henger sammen med en følelse av ikke å ha oversikt over hvem som samler inn data og hva de brukes til, sier Bjørn Taale Sandberg, leder for Telenor Research, i pressemeldingen.

Til sammenligning svarte 90 prosent av forbrukerne i asiatiske land at de er villige til å dele persondata for å oppnå visse gode.

Som penger

– Persondata er som penger i den verdensomspennende digitale økonomien. De er den digitale verdikilden som må beskyttes. Samtidig er dette død kapital dersom de ikke benyttes. For å forvalte disse verdiene på en god måte må vi ha åpenhet om hvordan det gjøres, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i pressemeldingen.

Ifølge studien, som skal presenteres i mer detalj under en Telenor-konferanse i dag, mener seks av ti nordmenn at det samles inn for mye data. Sju av ti er redd data brukes til andre ting enn formålet.

– Studien viser helt tydelig at nordmenn ønsker klare bevis for at de får bedre produkter og tjenester tilbake når de sier ja til å dele data. Samtidig må vi som forvalter disse dataene ha klare retningslinjer for å ivareta kunders data og deres tillit. Det håper vi tydeliggjøringen av våre retningslinjer vil bidra til, sier Svendsen.

I ti land

Spørreundersøkelsen ble gjort i april/mai i år blant 5100 forbrukere i land hvor Telenor har operasjoner: Norge, Sverige, Danmark, Serbia, Ungarn, Bulgaria, Pakistan, India, Thailand og Malaysia. 514 av respondentene var fra Norge, hvorav halvparten var Telenor-kunder.

60 prosent av de forbrukerne i Norge og Europa sa at de er bekymret for sine personlige data, men likevel villige til å stille personlige data til disposisjon mot at de oppnår visse goder.

Ifølge Svendsen er lokasjonsdata blant de persondataene Telenor vil kunne bruke til å tilby forbedrede tjenester.

– I dag har teknologien blitt så moden at vi kunne brukt lokasjonsdata til å varsle folk som befinner seg i et gitt område om ekstremvær eller rasfare. Vi kan se for oss en situasjon hvor du kan få melding på mobilen om en trafikkulykke eller kø på dine faste pendlerstrekninger. Når vi nå snakker om hvorfor det kan være nyttig å si ja til å dele persondata, så er det denne typen tjenester vi må kunne levere tilbake til kundene våre, sier Svendsen.

Telenor opplyser at selskapets retningslinjer blant annet krever at det bes om samtykke fra kunden når data for mer personlige tilpasninger ønskes benyttet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.