Telenor Norge deles i to nye enheter

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas rydder opp og deler sin norske virksomhet i to nye divisjoner.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas rydder opp og deler sin norske virksomhet i to nye divisjoner.

Telenor er inne i en ny omorganiseringsfase på flere fronter. Selskapet offentliggjorde nylig en nordisk mobilenhet og i ettermiddag kom enda en melding.

"Telenor i det norske markedet tar nå ytterligere skritt for å sikre at både privat- og bedriftskundene skal møte et Telenor som er enda mer kundeorientert. Dette skal skje gjennom etableringen av to overordnede enheter med ansvar for henholdsvis privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Privatmarkedet skal ledes av Berit Kjøll og Bedriftsmarkedet av Anders Hauglie-Hanssen. Målet er å gjøre Telenor tydeligere, enklere og mer brukervennlig," skriver selskapet.

De to nye markedsenhetene samler Telenor Norge en rekke tidligere organisasjoner. Nå forsvinner Telenor Privat, Kundeservice 05000, markedsenhetene i Telenor Mobil samt Telenor Bedriftskommunikasjon og storkundeenheten i Telenor Norge.

"Vi tar nå ytterligere skritt for å nå målet om å bli tydelige og mer kundevennlige," sier konserndirektør med ansvar for Telenor Norge, Morten Karlsen Sørby. "Vi etablerer derfor to markedsenheter med ansvar for henholdsvis privatmarkedet og bedriftsmarkedet og samordner på den måten våre salgs- distribusjons- og servicekanaler, uansett om det dreier seg om mobil- eller fasttelefoni, Internett eller bredbånd," sier Sørby.

Berit Kjøll (48) er nyutnevnt direktør for Privatmarkedet. Kjøll har bred erfaring fra ledelse av bedrifter i omstilling med sterkt fokus på markedsorientering og lønnsomhet. Hun har bakgrunn som konsernsjef i Steen og Strøm, og administrerende direktør i Flytoget og TusenFryd. Kjøll er styremedlem i SAS, DnB NOR og TusenFryd.

Bedriftsmarkedet skal ledes av Anders Hauglie-Hanssen (43). Hauglie-Hanssen har vært i Telenor i to år som leder av divisjonen Bedriftskommunikasjon. Han har en bred internasjonal bakgrunn som leder i IBM både i Europa og USA.

I tillegg til disse to markedsenhetene skal Kjersti Wicklund lede området IS/IT i Telenor Norge, mens Kjell Erik Tenold fortsetter som leder av enheten Driftstjenester i Norge.

Den juridiske strukturen forblir uendret, og Telenor Mobil, under ledelse av Ingvild Myhre, inngår sammen med Sonofon i Danmark og djuice i Sverige i det nyopprettede ledelsesområdet Nordic Mobile. Salgs- og markedsansvaret for Telenor Mobil vil styringsmessig bli lagt til Telenor Norge som nå.

Til toppen