Telenor og CA med avtale verdt 50 mill

Telenor Bedrift har undertegnet avtale med Computer Associates om bruk av CAs Unicenter TNG som driftsverktøy ved sine regionale driftssentre i minimum fem år. Avtalen har en verdi på 50 millioner kroner.

Etter å ha vurdert flere driftsverktøy, blant annet Tivoli og HPs OpenView, falt Telenor Bedrifts valg på Computer Associates' Unicenter TNG.

Tarje Holskil, Telenor Bedrifts direktør for fjerndrift data, forteller at det var viktig å velge et markedsledende verktøy som også er kjent for kundene. Verktøyet må også ha stor skalerbarhet, for Telenor Bedrifts kunder er svært uensartede, både i størrelse og behov.

- Vi ønsket også en leverandør som er på hugget utviklingsmessig og som ikke er begrenset til noen få plattformer, sier Holskil. Han understreker også det viktige i at leverandøren har mange aktive partnere.

- Omtrent alle produkter Telenor Bedrift selger, støtter Unicenters, opplyser han.

Dagens bedrifter har et stadig større informasjonsbehov, noe som gir bedriftenes IT-avdelinger stadig større utfordringer. Samtidig som det er vanskelig å skaffe kompetanse, ønsker stadig flere bedrifter å konsentrere seg om bedriftenes egentlige forretningsområder. Svært mange velger derfor å sette ut driftingen av dataanleggene til andre tjenesteytere.

Telenor Bedrift har innsett at for å kunne tjene penger på denne veksten, har bedriften sett seg nødt til å forbedre verktøyene den har tilgjengelig for slik drifting.

Terje Langlete, administrerende direktør for CA Norge, er svært fornøyd med avtalen med Telenor.

- Vi ønsker ikke lenger å sitte så langt ned i hierarkiet som underleverandør; vi ønsker å være med på Telenors produktutvikling. Vi må derfor understøtte de forretningsområder Telenor Bedrift går inn på. Det førende er de verdiøkende tjenestene.

Telenor Bedrift har nå samlet en rekke tjenesteområder under ett navn, Telenor Holos. Holos, som betyr helhet på gresk, skal være en svært dekkende betegnelse på det Telenor Bedrift ønsker å levere.

- Holos skal gi de IT-ansvarlige større frihet gjennom å samle IT-avdelingenes eksterne ressurser, forteller Holskil.

Holos vil dekke tre hovedområder innen administrasjon og drift, nemlig applikasjoner, servere, arbeidsstasjoner og nettverk. Konseptet er modulbasert slik at kunden kan velge moduler etter sine behov.

- Holos skal også gi driftingen høyere kvalitet, slik at det blir mindre "brannslukking" og mer proaktiv drift, forklarer Holskil.

Erik Johannessen, viseadministrerende direktør for Telenor Bedrift, forteller at standardiseringen av selskapets driftsverktøy ved selskapets fem sentre for datadrift vil bety mer effektiv drift og mer langsiktighet for selskapets kunder.

Konseptet er nå ferdigutviklet og det er nå klart for konvertering av eksisterende kunder, Konverteringen vil gjøres i løpet av ett år. Konseptet vil likevel være under kontinuerlig utvikling.

Alle nye kunder vil bli tilbudt det nye konseptet fra dag én.

Til toppen