Telenor og EDB utelukker ikke nye fusjoner og oppkjøp

EDB Intech AS og Telenor Bedrift CPS AS blir verdsatt til samme beløp. Partnerne går 50/50 inn i den nye virksomheten for data- og taleprodukter.

EDB Intech AS og Telenor Bedrift CPS AS blir verdsatt til samme beløp. Partnerne går 50/50 inn i den nye virksomheten for data- og taleprodukter.

EDB Business Partner og Telenor Business Solutions (Telenor Bedrift) har i dag blitt enige om å danne det nye felleseide selskapet på basis av en 50/50 eiersplitt.

EDB legger inn sin virksomhet i EDB Intech AS. Samtidig legger Telenor inn virksomheten i Telenor Bedrift CPS AS. Eierandelen blir altså lik for de to partene. Partene kombinerer med denne fusjonen virksomhetene innen leveranse av data- og taleprodukter

Avtalen om sammenslåingen ble i første omgang fremforhandlet 4.september i år. Da gjenstod det imidlertid en viktig avklaring rundt eierandelene.

Bakgrunnen for sammenslåingen er ønsket om å skape et landsdekkende slagkraftig IKT-selskap. Det nye selskapet vil ha en årsomsetning på 1,5 - 2 milliarder kroner.

Samtidig vil partene at en slik utskillelse av virksomheten fra henholdsvis EDB Business Partner og Telenor bidrar til en større grad av fokusering på de respektive selskapers satsing på programvare og IT- tjenester og telekommunikasjon.

Det nye selskapet skal levere løsninger innen tale, video og data, og vil primært henvende seg til store og mellomstore organisasjoner innen næringsliv og offentlig forvaltning.

I en tidligere melding sa partene også at de ser et behov for større enheter innen bransjen når det gjelder denne type virksomhet, og at de derfor er positivt innstilt til å bidra til ytterligere konsolidering gjennom samarbeid og fusjoner med andre beslektede virksomheter.

Til toppen