BEDRIFTSTEKNOLOGI

Telenor og NetCom slutter fred

Telenor betaler NetCom millionerstatning og setter dermed sluttstrek for en krangel som strekker seg ti år tilbake i tid.

7. mars 2003 - 13:39

Partene er enige om å inngå forlik som innebærer at Telenor betaler til NetCom 35 millioner kroner, inkludert morarente fra 19. januar 1997, skriver partene i en pressemelding.

Dette er et endelig oppgjør av det krav som NetCom tidligere fremmet om delvis tilbakebetaling av pris for leide samband for årene 1993-1996.

Bakgrunnen for søksmålet fra NetCom går tilbake til de dager Telenor het Televerket og dereguleringen av telemarkedet var på et tidlig stadium. NetCom hevder at de betalte 96,8 millioner kroner for mye til Telenor i perioden våren 1993 til 1996.

På denne tiden leide NetCom linjekapasitet av Telenor for å binde sammen sitt eget GSM-nett, som de bygget opp på bakgrunn av en konsesjon selskapet fikk i 1991 av norske styresmakter.

Dette var helt nødvendig for NetCom å gjøre, ellers ville ikke nettet deres fungere.

Oslo byrett påla ved dom den 19. juni 2001 Telenor å betale til NetCom 51,5 millioner kroner for årene 1995-1996 med tillegg av morarente, som på domstidspunktet utgjorde ca 27,5 millioner kroner. I tillegg kommer morarente frem til i dag.

Telenor påanket dommen til Borgarting lagmannsrett og hevdet frifinnelse. NetCom på sin side motanket og fastholdt kravet som ble fremmet for Oslo Byrett.

Men nå går NetCom altså med på en adskillig mindre sum enn det de kunne ha oppnådd gjennom videre rettsforfølgelse.

Rettssaken gjaldt en periode da de regulatoriske rammebetingelsene og markedssituasjonen var en annen enn i dag. En avklaring av de spørsmål saken reiser har derfor begrenset interesse i dag.

Partene fant derfor, etter en helhetsvurdering, at det mest hensiktsmessig var å løse saken utenfor rettsapparatet, skriver Telenor og NetCom i en felles pressemelding.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.