Telenor og Posten ønsker seg nytt monopol

De to gamle monopolistene Telenor og Posten foreslår at de får et monopol på digitale signaturer.

I en uvanlig pressemelding i går fra Telenor og Posten foreslår de to gamle monopolistene at de selv skal bli eneveldig leverandør av digitale signaturer i Norge.

Digitale signaturer kan brukes til sikker handel og kommunikasjon over både Internett, mobiltelefon og med smartkort. Kampen for å levere og eie de nye digitale signaturene har for lengst blitt redusert til to mektige konstellasjoner.

På den ene siden står Zebsign, eid av Posten og Telenor. Zebsign leverer bare digitale signaturer til forskjellige kort og tjenester. På den andre siden står alle bankene og deres BankID-prosjekt. BankID gir en digital signatur og en standard for neste generasjons norske bankkort.

Eierskapet til de digitale signaturene gir store muligheter til å tjene penger, skape nye tjenester og makt overfor resten av det norske næringslivet som skal bli stadig mer digitalt.

I pressemeldingen skriver Telenor og Posten at"Nærings- og handelsdepartementet mener i en fersk rapport at Norge kan spare 15 milliarder kroner å ta i bruk en felles standard for elektronisk legitimasjon. En slik standard vil ha mange fordeler, ikke minst ved at vil det blir enklere for brukerne og øker tilgjengeligheten av mange tjenester og føre til bedre service."

- Vi mener det vil være fornuftig for bankene at vi går sammen om å ta i bruk disse løsningene, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor i pressemeldingen.

Telenor og Posten ønsker dermed at bankene skal kaste sitt konkurrerende sertifikatsystem og ta i bruk deres i stedet når de skal lage nye bankkort.

Men det Telenor og Posten unnlater å nevne er at det Næringsdepartementet forfekter er ikke én leverandør, men en løsning som ikke skaper monopoler: Gjennom bransjeforumet PKI Forum har departementet presset aktørene hardt for å sikre at nettopp kunder med smartkort som har Zebsign digitale ID-er, og kunder som har BankID-kort, skal kunne brukes om hverandre.

digi.no har flere ganger omtalt dette samarbeidet der blant andre Bankenes Betalingssentral og Zebsign er blitt enige om et samarbeid og arbeider nå med detaljene for en slik utsteder-uavhengig løsning.

Les mer om PKI Forum og hva samarbeidet arbeider mot:

På direkte spørsmål fra digi.no innrømmer Steinar Osterman, pressetalsmann i Telenor, at Næringsdepartementet ikke foreslår bare én leverandør av digitale signaturer, slik pressemeldingen fra i går gir inntrykk av.


- Nærings- og handelsdepartementet har i sin rapport nettopp valgt en strategi der det skal være konkurranse på digitale ID-er slik at man får konkurranse og valgfrihet, sier Grete Sørensen, prosjektleder for BankID til digi.no.

- Jeg er derfor litt undrende til dette utspillet fra Posten og Telenor.

Dessuten påpeker Sørensen at Konkurransetilsynet nok hadde hatt anmerkninger til et forslag om et markedsmonopol. Ifølge Sørensen er Telenor og Postens tilbud bare et forslag om at bankene skal kjøpe Zebsigns tjenster til markedspris - BankID har ikke fått tilbud om å bli medeiere i Zebsign.

digi.no spurte informasjonssjef i Posten, Marian Rui Xavier, om ikke Telenor og Postens forslag bare er et ønske om et monopol slik nok mange bedrifter drømmer om.

- Er ikke dette det samme som om Microsoft hadde sagt til resten av databransjen at det blir mye enklere for alle brukere om dere dropper deres konkurrerende standarder og systemer og bruker våre formater for dokumenter, Internett-sider og epost, spør digi.no

Xavier svarer ikke direkte, men mener at bankene bør samarbeide med Zebsign fordi selskapet, i motsetning til BankID, er i drift. Men Telenor og Postens forslag kommer sent. BankID er så å si ferdig: Tidligere har Gjensidige Nor-konsernet fortalt til digi.no at de planlegger å lansere BankID-kort til sine kunder i løpet fjerde kvartal i år.

- En felles løsning vil gi raskere utbredt dekningsgrad, som igjen gir mer fokus på bedring av funksjonalitet og utvikling av verdiøkende tjenester, mener Xavier.

Les mer om:
;