Telenor og Telia avviser medieoppslag

Telenor og Telia dementerer i dag i hver sin pressemelding opplysninger om at British Telecom skal tilbys eierandeler i et eventuelt fusjonert Telenor/Telia-selskap.

Telenor og Telia dementerer i dag i hver sin pressemelding opplysninger om at British Telecom skal tilbys eierandeler i et eventuelt fusjonert Telenor/Telia-selskap.

Avisen Dagens Næringsliv har to ganger de siste tre dagene prestert å få ettersendt dementi fra Telenor knuttet til redaksjonelle saker i avisen vedrørende den mulige fusjonen av Telenor og Telia. Første gang var mandag og gjaldt innholdet i intensjonsavtalen som inngås før forhandlingene starter, en sak som også sto å lese på trykk i den svenske næringslivsavisen Dagens Industri.

Onsdag gjaldt det oppslag i de samme to avisene, produsert av Dagens Industri, som forteller at Telia har en hemmelig plan som gir British Telecom (BT) en eierandel i et fusjonert teleselskap etter krav fra Telenor.

I dagens pressemelding fra Telenor heter det at det ikke foreligger noen hemmelig plan om at ledelsen i Telenor og Telia vil tilby BT en eierandel i et eventuelt nytt sammenslått selskap.

"Oppslaget er ren spekulasjon og må stå for avisens egen regning," skriver Telenor. Også Telia velger i dag å dementere opplysningene og skriver i sin pressemelding at det ikke foreligger noen planer som avisene skriver om.

Til toppen