Telenor øker bredbåndsinntekten

Telenor bredbåndssjef Stig Eide Sivertsen øker driftsinntektene, i hovedsak takket være kringkasting.

Telenor bredbåndssjef Stig Eide Sivertsen øker driftsinntektene, i hovedsak takket være kringkasting.

Driftsinntektene etter første halvår endte på knappe 2 milliarder kroner ( 1,7 milliarder i fjor), mens driftstesultatet endte på minus 155 millioner kroner (76 millioner), mens ebitda-resultatet endte på 224 millioner kroner (362 millioner kroner).

Forretningsområdet har vært preget av kjøp og salg av virksomheter, men det er distribusjon av kringkasting som trekker opp og er det meste av veksten på 186 millioner kroner.

Blant eierandelene en finner i bredbåndsgruppen etter omorganiseringen i Telenor er Canal Digital, A-pressen og Otrum.

Canal Digital ble oppkjøpt av Telenor i august for 2,4 milliarder kroner og er nå heleid. Telenors andel av driftsinntektene økte med 28 prosent til 384 millioner kroner, mens ebitda falt med 53 millioner grunnet konvertering fra analoge signaler til digitale signaler. Canal Digital har fått 151.000 nye kunder til 569.000, hvorav antall digitale abonnenter er 450.000 (+ 286.000). Canal Digital er imidlertid fortsatt et minusforetagende der Telenors andel er 186 millioner kroner. Økte avskrivninger knyttet til set-top bokser bidrar også med minus i regnskapet.

Til toppen